જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની કચેરી, વલસાડ દ્વારા આયોજિત એકમ કસોટી

ધોરણ :- 11 ( વિજ્ઞાન પ્રવાહ )
વિષય :- જીવવિજ્ઞાન
એકમ : 12. ખનીજ પોષણ
કુલ ગુણ : 25
તારીખ : 20/10/20
સમય : 9.00 a.m. to 10.00 p.m

સૂચના :-
1. ઓનલાઈન પરીક્ષાનો સમય 9.00 a.m. to 10.00 p.m નો રહેશે.
2. કુલ 25 ગુણનું પ્રશ્નપત્ર રહેશે.
3. પરીક્ષામાં પાસ થવા માટે વિદ્યાર્થીએ ઓછામાં ઓછા 9 ગુણ મેળવવાના રહેશે.
4. બધાજ પ્રશ્નો MCQ પ્રકારના છે અને બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ ફરજિયાત આપવાના રહેશે.
5. પ્રશ્નોના જવાબ માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી તેના પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
6. તમામ પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થયા બાદ SUBMIT બટન પર ક્લિક કરો.
7. ત્યારબાદ VIEW SCORE પર કિલક કરવાથી રિઝલ્ટ જોઈ શકાશે.
વિદ્યાર્થીનું નામ (Student Name) : *
શાળાનું નામ( School Name ) : *
ધોરણ ( Std.) : *
(1) વર્ધમાનપેશી તેમજ વિભેદન પામતી પેશીઓમાં કયું તત્વ આવશ્યક છે ? *
1 point
(2) પર્ણો પીળા થવા એટ્લે ..................... *
1 point
(3) કયા વિટામિન ના બંધારણમાં સલ્ફર રહેલો છે ? *
1 point
(4) ન્યુક્લિયર પરીક્ષણ સ્થળોની નજીક ઊગતી વનસ્પતિઓમાં કયું રેડિયોએક્ટિવ તત્વ જોવા મળે છે ? *
1 point
(5) રીબોઝોમના બંધારણની જાળવણી માટે જરૂરી ખનીજતત્વ કયું છે? *
1 point
(6) મૃતદેહોના વિઘટન દરમિયાન NH3 મુક્ત થવાની ક્રિયા એટ્લે શું ? *
1 point
(7) વાતાવરણના નાઇટ્રોજનનું તેના ક્ષારોમાં રૂપાંતર કરવાની ક્રિયા એટ્લે શું ? *
1 point
(8) લેગહિમોગ્લોબિન ......................... છે ? *
1 point
(9)કયા ખનીજતત્વની વિષારી અસરમાં પર્ણોની શિરાદ્વારા વાદળી કે જાંબલી રંગના ડાઘા જોવા મળે ? *
1 point
(10) કોષોની આશુનતાની જાળવણીમાં અગત્યનું ખનીજ તત્વ કયું છે ? *
1 point
(11) વનસ્પતિના તંદુરસ્ત વૃદ્ધિ અને વિકાસ માટે કેટલા તત્વોને આવશ્યક ગણવામાં આવે છે ? *
1 point
(12) કાર્યની દ્રષ્ટિએ કયું એક અલગ છે ? *
1 point
(13) N2 ના જૈવિક સ્થાપનમાં H ના કેટલા પરમાણુ જરૂરી છે ? *
1 point
(14) ટ્રાન્સએમીનેશન માં એમિનો જૂથનો મુખ્ય દાતા કોણ છે ? *
1 point
(15) જૈવ નાઇટ્રોજન સ્થાપનની ક્રિયામાં કેટલા ATP વપરાય છે ? *
1 point
(16) અસંગત જોડ અલગ કરો *
1 point
(17) વનસ્પતિમાં ક્લોરોસિસ શેના કારણે થાય છે ? *
1 point
(18)સૌથી વધારે નાઇટ્રોજન નું સ્થાપન કઈ રીતે થાય છે ? *
1 point
(19) ફ્રેન્કિયા કઈ વનસ્પતિના મૂળ પર N 2 સ્થાપક ગ્ંડિકાઓ ઉત્પન્ન કરે છે ? *
1 point
(20) ક્લોરોફીલ ને બાળવાથી શું મળે છે ? *
1 point
(21) દરિયાઈ નીંદણ કયા ખનીજથી સભર હોય છે ? *
1 point
(22) જમીનમાં કયા તત્વ ની પૂર્તિ કરવા માટે યુરિયા નાખવામાં આવે છે ? *
1 point
(23) નાઇટ્રોજન અને પોટેશિયમની ત્રૂટિના લક્ષણો સૌપ્રથમ વનસ્પતિના કયા ભાગમાં દ્રશ્યમાન થાય? *
1 point
(24) નાઇટ્રોજન શેનો બંધારણીય ઘટક નથી ? *
1 point
(25) કોઈ પણ તત્વની વિષારિતા શેના પર આધાર રાખે છે ? *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy