แบบรายงานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ID Plan ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ชื่อ - สกุล *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
วิทยฐานะ *
Your answer
โรงเรียน *
Your answer
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา *
Your answer
อำเภอ *
สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา ลำดับที่ 1 *
Your answer
รูปแบบ/วิธีการพัฒนา *
Your answer
เริ่มต้นการพัฒนา(วัน เดือน ปี) *
Your answer
สิ้นสุดการพัฒนา (วัน เดือน ปี) *
Your answer
การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน *
Your answer
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ *
Your answer
สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา ลำดับที่ 2 *
Your answer
รูปแบบ / วิธีการพัฒนา *
Your answer
เริ่มต้นการพัฒนา (วัน เดือน ปี) *
Your answer
สิ้นสุดการพัฒนา (วัน เดือน ปี) *
Your answer
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน *
Your answer
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ *
Your answer
สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา ลำดับที่ 3 *
Your answer
รูปแบบ / วิธีการพัฒนา *
Your answer
เริ่มต้นการพัฒนา (วัน เดือน ปี) *
Your answer
สิ้นสุดการพัฒนา (วัน เดือน ปี) *
Your answer
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service