แบบรายงานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ID Plan ประจำปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ชื่อ - สกุล *
ตำแหน่ง *
วิทยฐานะ *
โรงเรียน *
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา *
อำเภอ *
สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา ลำดับที่ 1 *
รูปแบบ/วิธีการพัฒนา *
เริ่มต้นการพัฒนา(วัน เดือน ปี) *
สิ้นสุดการพัฒนา (วัน เดือน ปี) *
การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน *
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ *
สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา ลำดับที่ 2 *
รูปแบบ / วิธีการพัฒนา *
เริ่มต้นการพัฒนา (วัน เดือน ปี) *
สิ้นสุดการพัฒนา (วัน เดือน ปี) *
ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน *
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ *
สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา ลำดับที่ 3 *
รูปแบบ / วิธีการพัฒนา *
เริ่มต้นการพัฒนา (วัน เดือน ปี) *
สิ้นสุดการพัฒนา (วัน เดือน ปี) *
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy