Khảo sát phản hồi của cộng đồng về giám sát cảnh sát
Tên *
Họ *
Địa chỉ Email *
Tôi là... *
Chọn tất cả các ý mà quý vị thấy đúng.
Required
Quý vị có biết cách nộp đơn khiếu nại của công dân đến Sở Cảnh sát Santa Ana để cáo buộc hành vi sai trái của cảnh sát không? *
Cần có giám sát cảnh sát ở Santa Ana. *
Việc giám sát cảnh sát sẽ ảnh hưởng tích cực đến an toàn công cộng ở Santa Ana. *
Nếu việc giám sát cảnh sát được thực hiện ở Santa Ana thì mô hình giám sát cảnh sát nên ưu tiên những điều nào? Chọn tối đa ba (3). *
Required
Ủy ban giám sát cảnh sát là gì?
Mục đích của Ủy ban Giám sát Cảnh sát là cải thiện trách nhiệm và tình hình thực thi pháp luật. Các mô hình giám sát cảnh sát có thể khác nhau. Hiệp hội Giám sát Dân sự Quốc gia về Thực thi Pháp luật (National Association of Civilian Oversight of Law Enforcement - NACOLE) đã thông qua một hệ thống (do Samuel Walker phát triển) chia các cơ quan giám sát cảnh sát thành một trong ba loại:

Mô hình tập trung vào điều tra: bao gồm các cuộc điều tra thường xuyên, độc lập về các khiếu nại chống lại các cảnh sát viên, có thể thay thế hoặc lặp lại các tiến trình nội bộ của cảnh sát, do các điều tra viên dân sự không thuộc cảnh sát thực hiện.

Mô hình tập trung tái xét: tập trung nhận xét về các cuộc điều tra đã hoàn thành sau khi tái xét chất lượng của các cuộc điều tra nội vụ của cảnh sát. Có thể đưa ra các đề nghị liên quan đến các kết luật hoặc yêu cầu điều tra thêm. Một hội đồng tái xét bao gồm các tình nguyện viên là công dân, những người có thể tổ chức các cuộc họp công khai để thu thập ý kiến đóng góp của cộng đồng và tạo điều kiện giao tiếp giữa cảnh sát và cộng đồng.

Mô hình thanh tra/giám sát: tập trung vào việc kiểm tra các mẫu lớn trong điều tra khiếu nại bao gồm các mẫu về chất lượng của các cuộc điều tra, kết luận và kỷ luật. Hơn nữa, ở một số thành phố, thanh tra viên/giám sát viên có thể tích cực tham gia hoặc giám sát các cuộc điều tra nội bộ mở. Mô hình này thường tìm cách thúc đẩy thay đổi tổ chức rộng rãi bằng cách thực hiện các tái xét có hệ thống về các chính sách, thực tiễn hoặc huấn luyện của cảnh sát và đưa ra các đề nghị để cải thiện.

Quý vị có thể xem thêm thông tin tại: https://cops.usdoj.gov/RIC/ric.php?page=detail&id=COPS-W0861
Qúy vị nghĩ mô hình giám sát cảnh sát nào trong ba mô hình trên sẽ hiệu quả nhất ở Santa Ana? *
Nếu quý vị có bất kỳ suy nghĩ nào về giám sát cảnh sát, vui lòng nêu ra bên dưới.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy