ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ยอดลงทะเบียนเข้าร่วมอบรบ 100 คน เต็มแล้วค่ะ
ทางบัณฑิตวิทยาลัยจะสำรองที่นั่งเพิ่มเติมจำนวน 50 คน สามารถสมัครได้ที่
https://forms.gle/5oTx35qZwa8TDNZHA
-----------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ บัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 0-2529-1638 ต่อ 401-403
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. Report Abuse - Terms of Service