แบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์)
Email address *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
สกุล *
ชื่อเล่น *
ชั้น *
ห้อง *
เลขที่ *
E mail *
เบอร์โทรศัพท์
สุขภาพร่างกาย *
แข็งแรง/ปกติ
ร่างกายผิดปกติ/พิการ
มีโรคประจำตัว
สุขภาพร่างกาย
บุคลิกภาพ *
ซุกซน/ไม่อยู่นิ่ง
ร่าเริง แจ่มใส
เงียบขรึม
บุคลิกภาพด้านอารมณ์
สถานภาพบิดา-มารดา *
อยู่ด้วยกัน
แยกกันอยู่
หย่าร้าง
พ่อ หรือ แม่ เสียชีวิต
สถานภาพบิดา-มารดา
สถานภาพบิดา-มารดา
ที่อยู่อาศัย *
พ่อ/แม่ พี่น้อง
ลุง ป้า น้า อา
ปู่ ย่า ตา ยาย
อื่นๆ
ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่กับ
ลักษณะที่อยู่อาศัย *
บ้านตัวเอง
บ้านญาติ
บ้านเช่า
อื่นๆ
ลักษณะบ้านที่อยู่อาศัย
การเดินทางมาโรงเรียน *
ผู้ปกครองรับ-ส่ง
รถประจำ
จักรยาน
จักรยานยนต์
เดิน
อิื่นๆ
การเดินทางมาโรงเรียน
อาชีพ ผู้ปกครอง *
เกษตรกรรม
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท/โรงงาน
รับจ้างทั่วไป
อื่นๆ
อาชีพบิดา
อาชีพมารดา
ผู้ปกครอง
ฐานะของครอบครัว *
มีกิน มีใช้
ปานกลาง
ค่อนข้างขัดสน
สถานะของครอบครัว
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวประจำวัน *
น้อยกว่า 30 บาท
30-49 บาท
50-ุ69 บาท
70-100 บาท
มากกว่า 100 บาท
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวประจำวัน
ค่าเล่าเรียน *
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
นักเรียนได้รับเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียน เพียงพอหรือไม่
การดูแลเอาใจใส่ของผู้ปกครอง *
มีเวลามาก
มีเวลาให้พอสมควร
ไม่ค่อยมีเวลา
ไม่มีเวลาเลย
ผู้ปกครองของนักเรียนมีเวลาดูแลเอาใจใส่นักเรียนมากน้อยเพียงใด
คอมพิวเตอร์ไว้ใช้งาน *
มีคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และ อินเทอร์เน็ต
มีคอมพิวเตอร์ และ เครื่องพิมพ์
มีแต่คอมพิวเตอร์
มีอินเทอร์เน็ต
ไม่มีเลย
ที่บ้านของนักเรียนมีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้งานหรือเปล่า
ระยะเวลาศึกษาหาความรู้ *
น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
1-2 ชั่วโมง
2-3 ชั่วโมง
มากกว่า 3 ชั่วโมง
นักเรียนใช้เวลาในการอ่านหนังสือ ทำการบ้าน ในแต่ละวัน
ระยะเวลาในงานอดิเรก *
น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
1-2 ชั่วโมง
2-3 ชั่วโมง
มากกว่า 3 ชั่วโมง
นักเรียนใช้เวลาในการดูทีวี มือถือ อ่านนิยาย การ์ตูน หรืออื่นๆเพื่อความบันเทิง ในแต่ละวัน
วิชาที่ทำคะแนนได้ดี *
Required
วิชาที่ทำคะแนนได้ไม่ดี *
Required
เกรดเฉลี่ย *
เกรดวิชาคอมพิวเตอร์ล่าสุด *
วิธีการเรียนที่ชอบ *
บรรยาย อภิปราย
สาธิต ทดลองทำ
ค้นคว้าด้วยตัวเอง
ฝึกปฏิบัติ
กระบวนการกลุ่ม
บูรณาการ
วิธีการเรียนรู้ที่นักเรียนชอบ
สื่อการเรียนที่ชื่นชอบ *
เอกสารประกอบการเรียน/หนังสือ
เว็บไซต์/สื่อออนไลน์
วีดีโอประกอบการเรียนรู้
เกมส์/เพลง
CAI/ชุดการสอน
สื่อประกอบการเรียนการสอนที่นักเรียนชื่นชอบ
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of โพธาวัฒนาเสนี. - Terms of Service