Inscripció 3er, 4art, 5è i 6è de Catequesi curs 2020-2021
Benvolguts pares i mares de la catequesi:
Amb aquest formulari confirmeu la continuïtat del vostre fill/a a la Catequesi de la Parròquia de Sant Pere d'Octavià.

Hi ha quatre cursos de post-Comunió d'una hora setmanal.

El dia i hora de catequesi d'aquests cursos és el dimecres de 19 a 20h.

La inscripció es confirmarà els dies 15 o 23 de setembre entre 19 i 20h a la Casa Abacial on també us informarem del calendari del curs i podrem resoldre qualsevol dubte que tingueu (l'assistència és obligatòria).

Aportació anual: 30 € (que caldrà ingressar al CC ES73 0081 0001 1500 0119 5021 posant el nom i cognoms del vostre fill i enviant el comprovant a catequesi.monestirsantcugat@gmail.com o portar el comprovant el dia de la formalització de la inscripció). També es pot pagar en efectiu. Si alguna família no pot pagar aquesta col·laboració pot demanar una beca.

Benvinguts tots i moltes gràcies!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apreciados padres y madres de la catequesis:
Con este formulario confirmáis la continuidad de vuestro hijo/a en la Catequesis de la Parroquia de Sant Pere d'Octavià.
Hay cuatro cursos de post- Comunión de una hora semanal.

El día y hora de la catequesis de este curso es el miércoles de 19 a 20h.

La inscripción se confirmará los días 15 o 23 de Septiembre entre 19 y 20h en la Casa Abacial donde también os informaremos del calendario del curso y podremos resolver cualquier duda que tengáis ( la asistencia es obligatoria).

Aportación anual: 30 € (que tenéis que ingresar ingresar en la cuenta CC ES73 0081 0001 1500 0119 5021 poniendo el nombre y el apellido de vuestro hijo y enviando el comprobante a catequesi.monestirsantcugat@gmail.com o traer el comprobante el día de la formalización de la inscripción). También se puede pagar en efectivo . Si alguna familia no puede pagar esta colaboración, puede pedir una beca.

Bienvenidos todos y muchas gracias!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom del nen/a / Nombre del niño/a *
Cognoms/ Apellidos *
Adreça/ dirección *
Telefon de contacte pare i mare/ teléfonos de contacto padre y madre *
Data de naixement/ Fecha de nacimiento *
Escola/ Escuela *
Curs/ Curso *
Intoleràncies alimentaries / Intolerancias alimentarias *
Atenció educativa especial/ Atención educativa especial *
Especificar
e-mail familiar *
Pagament/ Pago *
Informació pel consentiment d'ús de les dades, drets d'imatge i drets de rectificació / Información para el consentimiento de uso de datos, derechos de imagen y derechos de rectificación
La Parròquia de Sant Pere d'Octavià de Sant Cugat del Vallès us informa que la informació que ens lliureu i la que es generi mentre mantingueu relació amb la Parròquia s'incorporarà a la nostra Base de Dades i serviran també per mantenir-vos informats per correu electrònic, postal o algun altre format digital.La Parròquia disposa d'espais de difusió pública d'informació (web, altres publicacions) on es poden publicar imatges i/o treballs o dades dels vostres fills realitzats a la Parròquia en l'àmbit de la Catequesi.El responsable de la Base de Dades és la Parròquia de Sant Pere d'Octavià. En tot cas teniu dret a excercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l'àmbit reconegut per la llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, per la via del procediment que regula el R.D.1720/2007 de 21 de desembre dirigint-vos per escrit a la Parròquia Sant Pere d'Octavià, Plaça de l'Om, 2, 08173. Sant Cugat del Vallès.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Parroquia de Sant Pere d'Octavià de Sant Cugat del Vallès os informa que la información que nos proporcionáis y la que se genere mientras mantengáis relación con la Parroquia se incorporará a nuestra Base de Datos y servirán también para manteneros informados por correo electrónico, postal u otro formato digital.La Parroquia dispone de espacios de difusión pública de información (web, otras publicaciones) donde se pueden publicar imágenes y/o trabajos o datos de vuestros hijos realizados en la Parroquia en el ámbito de la Catequesis.El responsable de la Base de Datos es la Parroquia de Sant Pere d'Octavià. En todo caso tenéis derecho de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición en el ámbito reconocido por la ley orgánica 15/1999 del 13 de diciembre, por vía del procedimiento que regula el R.D. 1720/2007 de 21 de diciembre dirigiéndoos por escrito a la Parroquia de Sant Pere d'Octavià, Plaça de l'Om, 2, 08173. Sant Cugat del Vallès.
Accepto les condicions a dalt esmentades / Acepto las condiciones arriba citadas *
Required
DNI pare, mare o tutor / DNI padre, madre o tutor *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy