მე-16 STST(Students’ Teaching Scientific Talks) სტუდენტთა სასწავლო სამეცნიერო საუბრები
ივ.თარხნიშვილის სახელობის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოება https://www.facebook.com/sss.tsmu 23-24 აპრილს მართავს მე-16 STST სტუდენტთა სასწავლო სამეცნიერო კონფერენციას - create together (უნივერსიტეტთაშორისი კონფერენცია)
ყველა მონაწილეს გადაეცემა შესაბამისი სერთიფიკატი.
მსმენელთათვის გაიცემა შესაბამისი სერთიფიკატი

მოთხოვნები კონფერენციაში მონაწილეობის მსურველებისთვის:
1.კონფერენციაში მონაწილე უნდა სწავლობდნენ თსსუ-ში, ან საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ მოწოდებული უმაღლესი სამედიცინო სასწავლებლების ჩამონათვალში მყოფ რომელიმე ფაკულტეტზე, ან EMSA-ს ევროპის აღმასრულებელი საბჭოს მიერ რეგისტრირებულ სამედიცინო სკოლაში;
2. ერთ ავტორს შეუძლია მაქსიმუმ ორი ნაშრომის წარმოდგენა;
3. ნაშრომს უნდა ჰყავდეს ხელმძღვანელი, რომელიც გაუწევს რეკომენდაციას;
4. ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს Microsoft powerpoint 2007-ში, prezi-ში, (http://prezi.com/) ან პოსტერის სახით (სასურველია ა1 ზომის,). მას თან უნდა ერთვოდეს დისკზე (CD) ჩაწერილი ნაშრომის ფაილი. დისკის ნაცვლად საორგანიზაციო კომიტეტი ასევე მიიღებს ელექტრონული ფოსტით გამოგზავნილ ფაილს ( tsmu.scientific@gmail.com ).
5. კონფერენციაში მონაწილობის ღირებულება 10 ლარი;
6. კონფერენციაზე იწარმოებს შემდეგი ენობრივი სექციები: ინგლისურის, გერმანულის, რუსულის, ფრანგულის;
7.სექციურ სხდომაზე მოხსენების ხანგრძლივობაა 7 წუთი. გათვალისწინებულია დამატებითი დრო შეკითხვებისა და დისკუსიისთვის;

--->> ნაშრომების მიღების ბოლო ვადაა 18 აპრილი!!! <<----
++++++++====>>>>კონფერენცია გაიმართება 23- 24 აპრილს 2015წ<<<=====+++++++

რეგისტრაციისათვის შეავსეთ შემდეგი ბლანკი:
(ბლანკი დაიდება ზეგ ხუთშაბათს)

ს.ს თიბისი ბანკი
საბანკო კოდი:TBCGE22
ანგარიშსწორების ანგარიში: GE94 TB79 8653 6080 1000 02
მიმღები:ევროპის ფარმაცევტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველოში

დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ: თსსუ-ის ადმინისტრაციული კორპუსი მე-4 სართული 415 ოთახი,
მაილი: tsmu.scientific@gmail.com
ტელ: 551 993699 ავთო
568 929509 გიორგი
557 586862 Aaquil

* * *
გისურვებთ წარმატებებს!
ივ.თარხნიშვილის სახელობის სტუდენტთა სამეცნიერო საზოგადოება

=============================================

Iv. Tarkhnishvili Students' Scientific Society https://www.facebook.com/TSMU.Students.Scientific.Society organize 15th STST students’ learning scientific conference (conference between universities) 23-24 April, 2015

All participants will be awarded a certificate
Attendees will be given a certificate

Requirements for participation in the conference:
1. Conference participants must be students from TSMU, or from faculty of the list of higher medical schools which will be provided by the Ministry of Education, or from medical school which is registered by EMSA’s Executive Council of Europe.
2. One author can present maximum two works.
3. The work should have a leader who will recommend it.
4. The work should be submitted in Microsoft Powerpoint 2007 or prezi-ში, (http://prezi.com/) or poster. It should be attached with the file of work recorded to the CD. Instead of a disk file you can send your file to the organizing committee by e-mail (tsmu.scientific@gmail.com) or https://docs.google.com/forms/d/1Y4pwdvYUoUPcy2RyUUXH2wF15Bx9dwM-HvgHA39i1uA/viewform
5. The cost of participation in the conference is 10 Gel.
6. The sections should be submitted to the following language: English, German, Russian, French;
7. The length of the report 7 min. Additional time is foreseen for questions and discussion.

---->>>>Deadline is 18 April<<<<------------
++++++++====>>>>The conference will be held on 23 April 24, 2015<<<=====+++++++

JSC "TBC Bank" Head office
BANK CODE:TBCGE22
BEN's ACCOUNT: GE94 TB79 8653 6080 1000 02
BENEFICIARY:EUROPEAN PHARMACEUTICAL STUDENTS' ASSOCI

For more information please connect: The Administrative Building of TSSU, 4th Floor, room 415.
tsmu.scientific@gmail.com
tel:551 993699 Avto
568 929509 Georgi
557 586862 Aaquil

* * *
Good Luck!
Iv. Tarkhnishvili Students' Scientific Society

სარეგისტრაციო ბლანკი / The registration form
გთხოვთ შეავსოთ სრულად / Please fill out completely
რეგისტრაციის ბოლო ვადა 18 აპრილი / Deadline is 18 April
1.სახელი გვარი / First Name Last Name/ *
Your answer
2.უნივერსიტეტი / University *
Your answer
3.ფაკულტეტი, კურსი / Faculty, course *
Your answer
4.თქვენი საპრეზენტაციო ენა / Your presentation language *
5.თქვენ ნაშრომს წარმოადგენთ / Your Presentation *
6.ნაშრომის სათაური / Title of the article *
Your answer
7.ნაშრომის თეზისი / Thesis *
Your answer
8.ნაშრომის ხელმძღვანელი / Thesis Supervisor *
სახელი გვარი, აკადემიური/სამეცნიერო წოდება / First Name Last Name academic scientific title
Your answer
9.საკონტაქტო ინფორმაცია / Contact Information *
ტელ:5xx xx xx xx / Tel::5xx xx xx xx
Your answer
9.ელ-მაილი / E-mail *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms