III Bieg Aleksandrowski Policz się z Cukrzycą
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i nazwisko *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z regulaminem oraz z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016/679 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE * *
Informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych czyli podmiotem decydującym o tym, w jaki sposób będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka/podopiecznego jest Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Tadeusza Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki.
W celu uzyskania informacji na temat przetwarzanych danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim: pod adresem e-mail: iod@aleksandrow-lodzki.pl, pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim, Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki z adnotacją „inspektor ochrony danych”
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia zapisów na II Bieg Aleksandrowski Policz się z Cukrzycą oraz przez okres jego trwania.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 dni od zakończenia biegu, zaś w zakresie udzielonej zgody na upowszechnienie wizerunku do czasu wygaśnięcia roszczeń z tego tytułu.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzanych danych.
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy prawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla dokonania zapisu na bieg oraz jego realizacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niedopuszczenie do udziału w zapisach na bieg.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy