ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD "BLISKO KRAKOWA"
Obszar ten tworzą gminy: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Zabierzów

Niniejsza ankieta stanowi element prac związanych z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa.

Ankieta jest anonimowa. Odpowiedzi nie będą ujawniane osobom postronnym. Prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczej. Jej wypełnienie zajmie około 5-10 minut.
1. Proszę ocenić, które z czynników Pana(i) zdaniem stanowią atut, a które słabość obszaru LGD „Blisko Krakowa”:
Atut
Słabość
Trudno powiedzieć
położenie (bliskość Krakowa)
dostępność komunikacyjna
gospodarka lokalna (liczba przedsiębiorstw)
rynek pracy, dostępność pracy
rolnictwo
infrastruktura turystyczno - rekreacyjna
infrastruktura kulturalna
infrastruktura drogowa
edukacja przedszkolna
szkoły podstawowe
szkoły ponadpodstawowe
usługi ochrony zdrowia
pomoc społeczna
bezpieczeństwo
stan środowiska naturalnego
walory przyrodniczo-krajobrazowe
czystość i porządek
integracja mieszkańców
społeczna aktywność mieszkańców
atrakcje kulturowe (kultura, tradycje)
stan obiektów zabytkowych
współpraca z sąsiednimi gminami
współpraca z organizacjami pozarządowymi
współpraca z przedsiębiorcami
oferta sportowo-rekreacyjna
oferta kulturalna
oferta rozrywkowa
Clear selection
2. Jak ocenia Pan(i) sytuację w następujących obszarach występującą na terenie LGD „Blisko Krakowa”
Bardzo źle
Źle
Nie mam zdania
Dobrze
Bardzo dobrze
Ilość/dostępność infrastruktury turystyczno - sportowo - rekreacyjnej (np. place zabaw, ogólnodostępne boiska sportowe, siłownie zewnętrzne, ścieżki rowerowe)
Stan infrastruktury turystyczno - sportowo - rekreacyjnej
Oferta turystyczno - sportowo - rekreacyjna
Ilość/dostępność infrastruktury kulturalnej (obiektów w których realizowane są działania w obszarze kultury, np. świetlice wiejskie, domy kultury)
Stan i wyposażenie infrastruktury kulturalnej
Oferta kulturalna
Poziom aktywności mieszkańców
Szlaki i ścieżki rekreacyjne (piesze, rowerowe, konne, inne)
Imprezy i wydarzenia popularyzujące lokalne tradycje i zwyczaje (oferta, jakość wydarzeń, itp.)
Jakość środowiska naturalnego
Promocja obszaru LGD „Blisko Krakowa”
Stan obiektów zabytkowych (np. kapliczki)
Stan infrastruktury drogowej
Działania wspierające rozwój przedsiębiorczości
Clear selection
3. Które obszary według Ciebie wymagają priorytetowego wsparcia (zaznacz max. 3 obszary priorytetowe)
4. Jak ocenia Pan/Pani sytuację gospodarczą na obszarze LGD Blisko Krakowa? (Proszę o dokonanie oceny w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo źle”, a 5 „bardzo dobrze”)
1
2
3
4
5
Liczba miejsc pracy
Liczba firm
Łatwość w znalezieniu klientów/odbiorców usług
Możliwość uzyskania dotacji ze środków unijnych na założenie/rozwój działalności gospodarczej
Łatwość w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników
Łatwość w znalezieniu pracy zgodnej z kwalifikacjami
Clear selection
5. Jak ocenia Pan(i) dotychczasową działalność LGD „Blisko Krakowa” w następujących zakresach: (Proszę o dokonanie oceny w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo źle”, a 5 „bardzo dobrze”)
1
2
3
4
5
Informowanie o naborach wniosków o dofinansowanie
Wsparcie doradcze dla Beneficjentów projektów (rodzaje wsparcia, czas trwania, kryteria dostępu)
Promocja i informowanie o atrakcjach obszaru
Informowanie o działalności LGD
Funkcjonowanie biura LGD, działalność jego Pracowników
Clear selection
METRYCZKA
Płeć
Clear selection
Wiek
Clear selection
Sytuacja zawodowa
Clear selection
Gmina
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy