Inovatyvi įmonė 2019
Inovacijų prizas – tai Lietuvos inovacijų centro įsteigtas ir keturioliktus metus iš eilės teikiamas nacionalinis inovacijų apdovanojimas, skiriamas pažangiausioms šalies įmonėms už inovacijomis grįstą ir į inovacijas orientuotą veiklą. Šiuo prizu siekiama skatinti verslų mąstymą, technologinę plėtrą ir inovatyvumą. Jis yra atviras visoms verslo įmonėms, registruotoms Lietuvoje. Nugalėjusi įmonė gauna Inovacijų prizo statulėlę bei sertifikatą.
Inovatyvi įmonė – įmonė, kuri savo veikloje diegė naujus produktus ar reikšmingai patobulino produktus ir naujus ar reikšmingai patobulintus technologinius procesus. Inovatyviomis įmonėmis laikomos ir tos įmonės, kuriose buvo vykdoma, bet liko nebaigta ar dėl tam tikrų priežasčių nutraukta inovacinė veikla.
Užpildydami šią formą, jus sutinkate, kad jūsų pateikti duomenys būtų panaudojami vertinant jūsų įmonės inovatyvumą ir susisiekiant su jumis laimėjimo atveju. Pasibaigus įmonių atrankai, ši forma ir joje įrašyti duomenys bus panaikinti.
Email address *
Inovacijų prizas
1. Įmonės pavadinimas
2. Įmonės adresas
3. Įmonės interneto svetainė
4. Įmonės įsteigimo data
MM
/
DD
/
YYYY
5. Įmonės veiklos sektorius
6. Įmonės apyvarta 2018 metais
7. Įmonės apyvarta 2019 metų I pusmetį
8. Įmonės eksporto pokytis (proc.) 2019 metų I pusmetį lyginant su 2018 metų I pusmečiu
9. Darbuotojų skaičius 2018 metais
10. Kodėl manote, kad jūsų įmonė nusiplenė 2019 metų Inovacijų prizo?
11. Verslo strategija. Ar įmonė veikia pagal parengtą įmonės strategiją?
12. Jei taip, kokios yra pagrindinės įmonės strategijos įgyvendinimo kryptys?
13. Inovacinė veikla (per pastaruosius 3 metus). Ar buvo sukurti ir pateikti į rinką nauji ir/ar patobulinti produktai (produkto inovacijos)? Detalizuokite.
14. Ar buvo vykdomi modernizavimo, naujų gamybos metodų panaudojimo bei inovacijų diegimo projektai (proceso inovacijos)? Detalizuokite.
15. Ar buvo įgyvendinti nauji valdymo metodai (organizacinės inovacijos)? Detalizuokite.
16. Ar buvo įgyvendinti produkto dizaino ir/ar pardavimo valdymo metodai (rinkodaros inovacija)? Detalizuokite.
17. Inovacinės veiklos poveikis (kaip vykdyta inovacinė veikla paveikė įmonės konkurencingumą, kokybę, sąnaudas, atitikimą standartams, pozicijų rinkoje sustiprėjimą, darbo našumo padidėjimą ir pan.)?
18. Kokie yra kiekybiniai įmonės sukurtų inovacijų naudos rodikliai (apyvarta, pelnas, naujos rinkos, pridedamoji vertė)? Kokia apimtimi tai buvo/yra naudinga įmonei?
19. Inovacijų vadyba. Kokie taikomi ypatingi inovacijų vadybos metodai?
20. Kaip skatinate darbuotojus kurti inovacijas, jų kūrybiškumą?
21. Ar Jūsų organizacijoje yra atsakingi asmenys, padaliniai ar kitos organizacinės struktūros, kurių pagrindinis tikslas yra skatinti inovacijų kūrimą? Jei taip, detalizuokite.
22. Inovacijų potencialas. Koks yra turimas techninis/technologinis inovacijų plėtros potencialas?
23. Koks yra turimas žmogiškasis inovacijų plėtros potencialas?
24. Kokia dalis (%) pajamų skiriama inovacinės veiklos plėtojimui? Kokia iš jų įrangai įsigyti?
25. Inovacijų komunikacija/partnerystė. Kokiais vidiniais kanalais yra dalijimąsi informacija kuriant inovacijas Jūsų įmonėje?
26. Ar bendradarbiaujate su išorės partneriais kuriant inovacijas (su mokslo institucijomis, partneriais, vartotojais)? Jei taip, trumpai aprašykite.
27. Perspektyva (artimiausiems 3 metams). Kokios numatytos inovacinės veiklos plėtros kryptys?
28. Koks planuojamas inovacinės veiklos poveikis įmonės konkurencingumui?
29. Kontaktinio asmens vardas, pavardė *
30. Kontaktinio asmens pareigos
31. Kontaktinis telefono nr. *
32. Kontaktinis el. paštas *
Paraiškos pildymo data *
MM
/
DD
/
YYYY
*
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy