Ansökan om medlemskap i SKOOPI
Välkommen till SKOOPI, intresseorganisationen för arbetsintegrerande sociala företag, ASF.

Medlemskap i SKOOPI kan ges till Arbetsintegrerande sociala företag som bedriver näringsverksamhet och uppfyller
följande kriterier i den officiella svenska definitionen av arbetsintegrerande sociala företag (ASF) tillsammans med SKOOPIs förtydligande.

1. Arbetsintegrerande sociala företag driver nä-ringsverksamhet med målsättning att integrera människor i samhälle och arbetsliv.
- Ett ASF har som ambition att skapa anställningar inom företaget.
- Företag som enbart bedriver praktik/arbetsträning och motsvarande utan att under en längre tid anställa ur denna målgrupp är därför inte att betrakta som ASF.
- En del av ett företag kan betraktas som ett ASF om det är en egen resultatenhet och den resultatenheten arbetar enligt denna definition.

2. De skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.
- Det måste finnas ett strukturerat och nedskrivet förhållningssätt till hur delaktigheten fungerar på företaget.
- Det ska dokumenteras hur delaktigheten implementeras vid introduktion av nya medarbetare, under företagets drift, samt gällande viktigare styrelsebeslut.
- Det är positivt att medarbetare har möjlighet att bli delägare/medlemmar.

3. De i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.
- Ett ASF är ett icke-vinstutdelande företag oavsett företagsform.
- Det är möjligt att solidariskt stödja medarbetarna/medlemmarna med avsättning (överskott) innan bokslut till t ex julbonus eller extra pensionsavsättning.
- Den högsta lönen i företaget bör inte överstiga 2,5 gånger den lägsta lönen.
- Ett ASF kan använda en del av sin vinst/sitt överskott till att stödja och utveckla an-nan arbetsintegrerande verksamhet utanför den egna organisationen.

4. De är organisatoriskt fristående från offentlig sektor.
- Ett ASF har alltid ett eget organisationsnummer och kan aldrig ha offentlig sektor som ägare.
- Det organisatoriska friståendet från offentlig sektor innebär att det inte är möjligt med handledare som är anställda av offentlig sektor.

SKOOPI är en religiöst och partipolitiskt obunden intresseorganisation. Vi vill arbeta för en långsiktig hållbar utveckling - i arbetslivet och i samhället i stort - socialt, ekonomiskt och miljömässigt. I det arbetet har ASF en viktig funktion att fylla.

Medlemsavgiften är 1 250 kr/år.

Er ansökan blir komplett när ni skickat in era stadgar, bolagsordning eller motsvarande, likaså registreringsbevis och om möjligt senaste verksamhetsberättelse eller godkänd årsredovisning till oss. Skicka dem via brev eller e-post till info@skoopi.coop. När alla handlingar finns hos SKOOPI får ni besked inom tre veckor.

Bli medlem i KFO - medlemmar i SKOOPI kan få ett medlemskap i Arbetsgivarföreningen KFO till en lägre avgift genom SKOOPI:s gruppmedlemskap.

SKOOPI har en överenskommelse med KFO som innebär att sociala företag som är medlemmar i SKOOPI får ett förmånligt gruppmedlemskap i KFO. För att bli medlem i Arbetsgivarföreningen KFO behöver du fylla i en ansökan.

Efter ansökan meddelar KFO Pensionsvalet, Collectum och Folksam eller Fora att ni blivit medlem i KFO och skall omfattas av avtalsförsäkringar enligt gällande kollektivavtal. Pensionsvalet eller Folksam skickar information till er och ev blanketter som ska fyllas i och skickas i retur för att försäkringarna ska börja gälla.
I början av varje år samlar KFO in uppgift om årslönesumma och antal anställda som underlag till serviceavgiften. Medlemmarna rapporterar in lönesummorna till KFO som sammanställer och fakturerar SKOOPI. SKOOPI betalar hela avgiften till KFO och fakturerar varje medlem sin del. SKOOPI tar ut en mindre administrationsavgift från medlemmarna, 50 kronor per anställd (min 250 max 1000 kronor).
Ekonomiskt innebär detta att försäkringspremierna betalas direkt till Pensionsvalet eller Folksam. (Avtalspension och försäkringar som måste betalas om man har kollektivavtal).
Den fasta medlems- och serviceavgiften till KFO betalas av SKOOPI, inte av våra medlemmar.
SKOOPI:s medlemmar betalar 0,20 procent av lönesumman till SKOOPI.
Detta ger totalt en lägre avgift än om företaget/föreningen skulle vara medlem i KFO direkt utan ett medlemskap i SKOOPI.
Här kan du läsa mer om avgifterna till KFO https://www.kfo.se/medlemskap/ekonomi/

När ni skickar en medlemsansökan registreras era uppgifter hos SKOOPI. Genom att fylla i formuläret och skicka det godkänner ni vidare kontakt och att era uppgifter används i enlighet med GDPR.

Tillsammans utvecklar vi villkoren för Sveriges arbetsintegrerande sociala företag!

Vi arbetar för ett hållbart samhälle och för att bidra till att uppnå de Globala målen i Agenda 2030. Dessa tre mål ser vi som särskilt viktiga för arbetsintegrerande sociala företag:
Mål 5 Jämställdhet. Alla kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter och möjligheter.
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Trygga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och funktionsvarierande.
Mål 10 Minskad ojämlikhet. Alla människor ska ha samma rättigheter oavsett ålder, kön, funktionsvariation, etnicitet, religion eller ekonomi.

Om ni har några frågor kontakta gärna info@skoopi.coop eller ring:
Verksamhetsledare Viktoria Carlsén tel 073- 650 21 30.

Ni kan skriva ut ansökan och skicka den med post till oss om det passar bättre. Vår adress är :
SKOOPI
Box 2043
103 11 Stockholm
Vad heter ert ASF? *
Your answer
Postadress *
Your answer
Organisationsnummer *
Your answer
Juridisk form av ert företag? *
Required
Namn på den som gör ansökan, kontaktperson *
Your answer
Telefonnummer kontaktperson *
Your answer
E-post adress kontaktperson *
Your answer
E-post adress ert ASF
Your answer
Hemsida till ert ASF
Your answer
Erbjudande om gruppmedlemskap i KFO för ert ASF *
Presentation av ert ASF och era affärsidéer *
Your answer
Kan de som arbetar i ert ASF bli medlemmar eller delägare? *
Required
Beskriv hur ert ASF arbetar med delaktighet (empowerment) vid introduktion av nya medarbetare och vid löpande verksamhet? *
Your answer
På vilket sätt deltar medarbetarna i beslut om t.ex ekonomi, affärsverksamhet och egna arbetsuppgifter? *
Your answer
Hur fördelas överskott/vinst i ert ASF? *
Your answer
Beskriv era relationer till offentlig verksamhet? *
Your answer
Här kan du skriva om det är något övrigt du vill berätta för oss
Your answer
Hur fick du reda på möjligheten att bli medlem i SKOOPI? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy