Ansökan om medlemskap i SKOOPI
Välkommen till SKOOPI, intresseorganisationen för arbetsintegrerande sociala företag, ASF.

Medlemskap i SKOOPI kan ges till Arbetsintegrerande sociala företag som bedriver näringsverksamhet och uppfyller
följande kriterier (enligt regeringens definition och SKOOPI:s stadgar):
– har som övergripande ändamål att integrera människor som har svårigheter att få, och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle,
– som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
– som i huvudsak återinvesterar sina vinster i de egna eller liknande verksamheter
– som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet

SKOOPI är en religiöst och partipolitiskt obunden intresseorganisation. Vi vill arbeta för en långsiktig hållbar utveckling - i arbetslivet och i samhället i stort - socialt, ekonomiskt och miljömässigt. I det arbetet har ASF en viktigt funktion att fylla.

Medlemsavgiften är 1 250 kr/år.

Er ansökan blir komplett när ni skickat in era stadgar, bolagsordning eller motsvarande, likaså registreringsbevis och om möjligt senaste verksamhetsberättelse eller godkänd årsredovisning till oss. Skicka dem via brev eller e-post till info@skoopi.coop. När alla handlingar finns hos SKOOPI får ni besked inom tre veckor.

Genom SKOOPI får ni bra pris på gruppmedlemskap hos KFO. Den praktiska skillnaden är att avgiften till KFO som baseras på årslönesumma och antalet anställda faktureras från SKOOPI. Ni blir medlemmar i KFO genom att fylla i en medlemsansökan på deras hemsida: www.kfo.se

När ni skickar en medlemsansökan registreras era uppgifter hos SKOOPI. Genom att fylla i formuläret och skicka det godkänner ni vidare kontakt och att era uppgifter används i enlighet med GDPR.

Tillsammans utvecklar vi villkoren för Sveriges arbetsintegrerande sociala företag!

Vi arbetar för ett hållbart samhälle och för att bidra till att uppnå de Globala målen i Agenda 2030. Dessa tre mål ser vi som särskilt viktiga för arbetsintegrerande sociala företag:
Mål 5 Jämställdhet. Alla kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter och möjligheter.
Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Trygga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och funktionsvarierande.
Mål 10 Minskad ojämlikhet. Alla människor ska ha samma rättigheter oavsett ålder, kön, funktionsvariation, etnicitet, religion eller ekonomi.

Om ni har några frågor kontakta gärna info@skoopi.coop eller ring:
Verksamhetsledare Viktoria Carlsén tel 073- 650 21 30.

Ni kan skriva ut ansökan och skicka den med post till oss om det passar bättre. Vår adress är :
SKOOPI
Gaffelgränd 1 A
111 30 Stockholm
Vad heter ert ASF? *
Your answer
Postadress *
Your answer
Organisationsnummer *
Your answer
Juridisk form av ert företag? *
Required
Namn på den som gör ansökan, kontaktperson *
Your answer
Telefonnummer kontaktperson *
Your answer
E-post adress kontaktperson *
Your answer
E-post adress ert ASF
Your answer
Hemsida till ert ASF
Your answer
Erbjudande om gruppmedlemskap i KFO för ert ASF *
Presentation av ert ASF och era affärsidéer *
Your answer
Kan de som arbetar i ert ASF bli medlemmar eller delägare? *
Required
Beskriv hur ert ASF arbetar med delaktighet (empowerment) vid introduktion av nya medarbetare och vid löpande verksamhet? *
Your answer
På vilket sätt deltar medarbetarna i beslut om t.ex ekonomi, affärsverksamhet och egna arbetsuppgifter? *
Your answer
Hur fördelas överskott/vinst i ert ASF? *
Your answer
Beskriv era relationer till offentlig verksamhet? *
Your answer
Här kan du skriva om det är något övrigt du vill berätta för oss
Your answer
Hur fick du reda på möjligheten att bli medlem i SKOOPI? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service