แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
คำอธิบาย: แบบประเมินนี้พัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan)
สำหรับนิสิต อาจารย์ บุคลากร สังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานบริการยืมระหวางห้องสมุดจากภายนอก
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
*กรุณาเลือกข้อที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมมากที่สุด
1. สถานภาพ
2. สังกัด
3. ท่านใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดเพื่อวัตถุประสงค์ใด
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
4. ท่านติดต่อขอรับบริการผ่านช่องทางใด
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
5. ประเภททรัพยากรที่ท่านขอรับบริการ
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
6. ท่านขอรับบริการยืมระหว่างห้องสมุดรูปแบบใด
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
7. แหล่งทรัพยากรที่ท่านใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms