แบบประเมินผล นายทหารนักเรียน นายสิบนักเรียน
(สำหรับอาจารย์ผู้สอน)
วัตถุประสงค์ แบบประเมินฉบับนี้เป็นแบบประเมิน นักเรียนผู้เข้ารรับการศึกษา เพื่อใช้ในการปรับปรุง พัฒนา แก้ไข และเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนที่เข้ารับการศึกษา เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการเรียนมากที่สุด

คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย (/) ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านโดยกำหนดดังนี้.-

ค่าการประเมิน

5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
หัวข้อในการประเมิน *
5
4
3
2
1
ความต้้งใจในการเรียน
การให้ความร่วมมือของนักเรียน
การปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ของโรงเรียน
ความซื่อสัตย์ในระหว่างการทำข้อสอบ
ความกระตือรือร้นในการเรียน
ให้ความเคารพ ครู อาจารย์ ผู้สอน
มีความพร้อมที่จะเรียน
ความมีวินัยของนักเรียน
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนทหารสื่อสาร.