Портфоліо студента
Пророченко Владислав Вячеславович
Дата народження - 04 серпня 1999 р.
Початок навчання - 2016 р.
Навчальний заклад - Чернігівський національний технологічний університет
Факультет - Юридичний
Відеопрезентація: https://www.flickr.com/photos/librarychnut/albums/72157699782966152
Контактні дані:
Е-mail: makromega@ukr.net
Тел.: 097-213-85-61

Громадська діяльність
1. Участь у круглому столі до Дня Гідності та Свободи
Відбувся круглий стіл до Дня Гідності та Свободи, (Чернігів, 21 листоп. 2016 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nnip.stu.cn.ua/uk/news/item/1229-vidbuvsya-krugliy-stil-do-dnya-gidnosti-ta-svobodi.html#.W7OpO9czbIU . - Дата звернення (02.10.2018).

2. Участь у патріотично-виховній програмі «Війна, якої немає!», що реалізується за ініціативи «Єдиного волонтерського центру» спільно з громадською організацією «Єдина родина Чернігівщини» за підтримки Чернігівської обласної державної адміністрації.
Обласна патріотично-виховна програма «Війна, якої немає!», (Чернігів, 30 верес. та 17 жовт. 2017 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.stu.cn.ua/news_view/2621/ . - Дата звернення (02.10.2018).

3. Зустріч зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в рамках акції “16 днів проти насильства” та тему “Торгівля людьми: підтримка для постраждалих. Участь в дискусії на тему “Міфи та факти щодо торгівлі людьми” та “Фактори ризику для потенційних жертв”.
Торгівля людьми: підтримка для постраждалих. ОБСЄ підтримує акцію “16 днів проти насильства”, (Чернігів, 5 груд 2017 р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.stu.cn.ua/news_view/2697/ . – Дата звернення (02.10.2018).

4. Участь у ІІ Всеукраїнському студентському турнірі з філософії.
Студенти ЧНТУ взяли участь у ІІ Всеукраїнському студентському турнірі з філософії, (Київ, 14 лют. 2018 р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.stu.cn.ua/news_view/2759/ . – Дата звернення (02.10.2018).

5. Участь у студентських теледебатах на тему: «Разом здолаємо корупцію!» за ініціативи ГО «Чернігівський Центр Прав Людини» на ТРА «Новий Чернігів».
Разом здолаємо корупцію! за ініціативи ГО «Чернігівський Центр Прав Людини» на ТРА «Новий Чернігів», (Чернігів, 17 квіт. 2018 р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.youtube.com/watch?v=I8K2GV-1OzY . - Дата звернення (02.10.2018).

6. Підготовка та проведення бібліотечної години на тему: «Сімейне право: історія та сьогодення» в читальному залі галузевого відділу документів з соціально-правових наук Наукової бібліотеки ЧНТУ для студентів II курсу юридичного факультету.
Сімейне право: історія та сьогодення, (Чернігів, 24 квіт. 2018 р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.stu.cn.ua/news_view/2857/ . - Дата звернення (02.10.2018).

7. Участь у круглому столі на тему: «Як молодь може протидіяти корупції», організованому громадською організацією «Чернігівський Центр Прав людини».
Відбувся круглий стіл «Як молодь може протидіяти корупції», (Чернігів, 17 трав. 2018 р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://www.stu.cn.ua/news_view/2886/ . - Дата звернення (02.10.2018).

8. Участь у дискусійному клубі на тему «Студенти Чернігівщини - це майбутнє об`єднаних територіальних громад чи потенціал європейських роботодавців?» до Дня Європи, організованому Чернігівським Центром розвитку місцевого самоврядування, (Чернігів, 19 трав. 2018 р.).

9. Підготовка та проведення комплексного освітнього заходу на тему: «Булінг, мобінг – правова оцінка та запобігання проблемі».
Комплексний освітній захід «Булінг, мобінг – правова оцінка та запобігання проблемі», (Чернігів, 23 трав. 2018 р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://library2.stu.cn.ua/novini_biblioteki/id/3049 . Дата звернення (02.10.2018).

10. Участь у проведенні Тижня книги в бібліотеці.
Тиждень книги в бібліотеці, (Чернігів, 2жовт.2018 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library2.stu.cn.ua/ . – Дата звернення (02.10.2018).

Стажування, практика
Стажування при Апеляційному суді Чернігівської області.
Вітаємо вас, випускники! (Чернігів, 2 серп. 2018 р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : https://cna.court.gov.ua/sud2590/pres-centr/news/532013/ . – Дата звернення (02.10.2018).
Роботи
1. Нітченко, А. Г. Теоретико-методологічні основи концепції громадянського суспільства / А. Г. Нітченко, В. В. Пророченко // Інноваційний розвиток інформаційного суспільства : економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів і молодих учених, (Чернігів, 23 груд. 2016 р.). - – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2016. – С. 361-362.

2. Козинець, І. Г. Особливості колонату в Стародавньому Римі / І. Г. Козинець, В. В. Пророченко // Юність науки – 2017 : соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, (Чернігів, 26-27 квіт. 2017р.) : Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 367-369.
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/12881

3. Пророченко, В. В. Щодо питання поняття державного органу / В.В. Пророченко // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали ІV Всеукр. наук.- практ. конф. молодих вчених і студентів, (Чернігів, 17-18 трав. 2017 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 310-313.

4. Пророченко, В. В. Поняття та моделі імпічменту в зарубіжних країнах / В.В. Пророченко // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали ІV Всеукр. наук.- практ. конф. молодих вчених і студентів, (Чернігів, 17-18 трав. 2017 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 313-316.

5. Пророченко, В. В. Варшавський договір 1920 р. та його політико-правові наслідки / В. В. Пророченко // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю Інституту управління та права ЗНТУ, (Запоріжжя, 20 трав. 2017 р.). В 2 т. Т. 1. / редкол. : С. К. Бостан, Р. М. Максакова, Т. Є. Леоненко. - Запоріжжя : Просвіта, 2017. – С. 49-51.
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/17006

6. Пророченко, В. В. Людська гідність у вимірах морально-етичного та правового аналізу / В. В. Пророченко // Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 24–25 листоп. 2017 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – К. : Інститут інноваційної освіти, 2017. – С. 133-135. http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/17007

7. Пророченко В. В. Щодо питання поняття правового акта управління / В. В. Пророченко // Інноваційний розвиток інформаційного суспільства: економіко-управлінські, правові та соціокультурні аспекти: зб. матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, (Чернігів, 14 груд. 2017 р.) / Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2017. – С. 464-466.
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/17008

8. Пророченко, В. В. Право людини на працю, його зміст та значення в системі прав людини / В. В. Пророченко // Роль інновацій в трансформації сучасної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 29-30 груд. 2017 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. У 2 ч. Ч. 2. - 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Інститут інноваційної освіти, 2018. - С. 99-102.
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/17009

9. Пророченко, В. Мотив і мета – факультативні ознаки суб’єктивної сторони адміністративного правопорушення / В. Пророченко // Наука, освіта, суспільство : інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 30–31 берез. 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. - К. : Інститут інноваційної освіти, 2018. – С. 163-166.
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/17010

10. Пророченко, В. Щодо питання незалежності в діяльності органів прокуратури / В. Пророченко // Юність науки – 2018 : соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, (Чернігів, 11-12 квіт. 2018р.). У 2 ч. Ч. 2. - Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. - С. 166-168.
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/17011

11. Пророченко, В. В. Українська національна ідея : становлення та сучасний зміст / В. В. Пророченко // Юність науки – 2018 : соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, (Чернігів, 11-12 квіт. 2018р.). У 2 ч. Ч. 2 / Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. - С. 210-211.
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/17012

12. Пророченко, В. В. Мовленнєві помилки ведучих на телебаченні / В. В. Пророченко // Юність науки – 2018 : соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, (Чернігів, 11-12 квіт. 2018 р.). У 2 ч. Ч. 2. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. - Ч. 2. - С. 242-243.
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/17013

13. Пророченко, В. В. Українська національна ідея як підстава національної ідентичності / В.В. Пророченко, І. П. Старенок // Правове та інституційне забезпечення регіональної кластеризації : зб. матеріалів X Міжнар. наук.-практ. конф., (Чернігів, 25 квіт. 2018 р.). - Чернігів : Черніг. ін-т ім. Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2018. - С. 304-311.
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/17014

14. Пророченко, В. В. Щодо питання поняття нематеріальних благ / В. В. Пророченко // Міжнародні наукові дослідження : інтеграція науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 27–28 квіт. 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – К. : Інститут інноваційної освіти, 2018. - С. 152-155.
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/17015

15. Пророченко, В. В. Дисциплінарна відповідальність як стимулюючий захід ефективної трудової діяльності / В. В. Пророченко // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали V Всеукр.ї наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів, (Чернігів, 16-17 трав. 2018 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – (Подано до друку).

16. Пророченко, В. В. Медіація – спосіб альтернативного вирішення конфліктів / В. В. Пророченко // Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина : матеріали V Всеукр. наук. – практ. конф. молодих вчених і студентів, (Чернігів, 16-17 трав. 2018 р.). – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. – (Подано до друку).

17. Пророченко, В. В. Оплатне вилучення предмета правопорушення : проблема застосування в сучасних умовах / В. В. Пророченко, І. П. Старенок // Інновації ХХІ століття : зб. наук. матеріалів ХХ Міжнар. наук.-практ. інтернет – конф., (Вінниця, 25 трав. 2018 р.). Ч. 9. - С. 81-85. – Режим доступу : http://el-conf.com.ua/wp-content/uploads/2018/06/частина9.pdf .
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/17017

18. Пророченко, В. В. Мотив і мета – факультативні ознаки суб’єктивної сторони складу злочину / В. В. Пророченко // Сучасні світові тенденції розвитку науки та інформаційних технологій : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Одеса, 25–26 трав. 2018 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – О. : Інститут інноваційної освіти, 2018. – С. 171-173.
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/17016

Досягнення
1. Грамота Навчально-наукового інституту права і соціальних технологій Чернігівського національного технологічного університету «За активну участь у науковій діяльності».

2. Сертифікат про успішне проходження стажування у Літній школі юридичної практики при Апеляційному суді Чернігівської області з 5 липня по 2 серпня 2018 року.

3. Сертифікат учасника другого Всеукраїнського студентського турніру з філософії (6-те місце у рейтингу команд за результатами відбіркових турів).

4. Диплом Головного територіального управління юстиції у м. Києві ІІІ ступеня за перемогу у конкурсі наукових робіт І етапу правового турніру на кубок Головного територіального управління юстиції у м. Києві.


Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service