Dotazník o Zelenom (ekologickom) verejnom obstarávaní

  Captionless Image

  Cieľom projektu "ProcA – Zelené obstarávanie v praxi”, financovaného zo zdrojov EÚ, je podporiť samosprávy, ktoré podpísali Dohovor primátorov (Covenant of Mayors - CoM), aby sa do procesu verejných obstarávaní zahrnuli princípy zeleného verejného obstarávania (Green Public Procurement - GPP). V tejto súvislosti by sme Vás chceli požiadať, aby ste odpovedali na všetky nižšie uvedené otázky. Nezaberie Vám to viac ako 5- 10 minút. Zozbierané údaje budú slúžiť len na účely vyhodnotenia situácie v zelenom verejnom obstarávaní u signatárov Dohovoru primátorov a ako pomoc mestám a obciam v ich činnostiach v oblasti zeleného verejného obstarávania. S informáciami sa bude narábať ako s dôvernými údajmi a nebudú dostupné iným stranám.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question