Thailand World Cosplay Summit 2018 Register Form
กฏ กติกา การประกวด Thailand World Cosplay Summit 2018

กิจกรรมการประกวดแบ่งเป็นดังนี้

1. การประกวด จัดวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ Main Stage งาน Asia Comic Con 2015 ชั้น 5 รอยัลพารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน
2. ปิดรับลงทะเบียน และ ส่งไฟล์การแสดงในวันที่ 6 มิถุนายน 2561
3. โปรดติดตามข้อมูลเพิ่มตามจากทาง E-mail ของท่านที่ใช้ในการสมัครประกวดอย่างใกล้ชิด
**กรณีเกิดปัญหาจากE-mail ที่ผิดพลาด เช่น ให้ E-mail ผิด, พิมพ์ตกหล่น หรือ ใช้งานไม่ได้ ทางทีมงานจะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครเอง**

กฏกติกาการประกวด

1. ผู้เข้าประกวด 1 ทีม ประกอบด้วย สมาชิก 2 คน ไม่อนุญาตให้มีทีมผู้ช่วย

2. ผู้เข้าประกวด ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (ในกรณีไม่ถึง 18 ปี จะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร) ไม่จำกัดเพศ และกรณีที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย จะต้องสามารถเดินทางไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศญี่ปุ่นได้อย่างแน่นอน

3. มีหลักฐานแสดงเพื่อยืนยันตัวตนอย่างชัดเจน ในกรณีที่ได้รับรางวัล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, ใบขับขี่, พาสปอร์ต

4. ชุดที่ใช้ประกวดจะต้องมาจาก JapanAnime, Manga, Tokusatsuและ VDO Game เท่านั้น

4.1 ไม่อนุญาต ให้ใช้ตัวละครที่สร้างขึ้นเอง หรือ ตัวละครจากภาพยนต์ที่มีการดัดแปลงมาจากมังงะหรืออนิเมะ

4.2 หากเป็นตัวละครจากเกม ตัวละครนั้นๆจะต้องเป็นตัวละครที่ถูกสร้างจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตัวละครจาก Disney, Star Wars, Marvel, DC ที่มีเกมที่ ผลิตในประเทศญี่ปุ่นแต่ตัวละครไม่ได้ถูกสร้างโดยประเทศญี่ปุ่น จะไม่สามารถเข้าร่วมประกวดได้
4.3 ชุดจากตัวละครในเครือจัมป์ ซึ่งมีลิขสิทธิ์ในประเทศญี่ปุ่น ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดได้

5. ชุดที่ใช้ในการประกวด จะต้องเหมือนต้นฉบับจาก Japanese Anime, Manga, Tokusatsuหรือ VDO Game ห้ามดัดแปลงหรือเพิ่มเติมให้ต่างจากต้นแบบโดยเด็ดขาด

6. สามารถใส่ได้ทั้งแบบ ชุดผ้า และชุดเกราะ

7. ชุดคอสเพลย์ ต้องไม่ล่อแหลม ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม และไม่มีวัตถุอันตรายในการประกวด

8. มีเวลา 2.30 นาที สำหรับการแสดง และสามารถใช้เวลาสำหรับเตรียมอุปกรณ์บนเวทีได้ 1 นาที ซึ่งไม่รวมเวลาแสดง

8.1 เมื่อจบการแสดงมีเวลา 1 นาที ในการเก็บสิ่งของ เตรียมเวทีสำหรับทีมถัดไป

9. ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและระเบียบต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. ผู้เข้าประกวด Thailand World Cosplay Summit 2018 ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวด Asia Comic con Cosplay Contest ได้ เนื่องจากเวลาการประกวดต่อเนื่องกัน

11. ผู้เข้าประกวด ต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชุด และการแสดงให้ทีมงาน เพื่อดำเนินการประสานงานให้ในกรณีจำเป็น เช่น มีสิ่งเทียมอาวุธที่จะพกเข้ามาในศูนย์การค้า


ข้อมูลเพิ่มเติมในการประกวด

1. เวลารายงานตัวหากไม่สะดวกมาครบทีม ให้ส่งตัวแทนมารายตัวแทนได้ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆเข้าสถานที่จัดงาน

2. พื้นที่การแสดงอยู่ในส่วนของเวที เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ส่วนของผู้ชม ประกอบในการแสดง

3. โปรดดูแลความปลอดภัยของพร็อพทุกชิ้น หากทางทีมงานเล็งเห็นว่าอาจเกิดอันตราย (เช่น ลื่นหลุดมือหรือล้มทับผู้ชม) ทางทีมงาน มีสิทธิ์ระงับการใช้พร็อพชิ้นนั้นๆได้ก่อนการประกวด

4. หากมี อุปกรณ์ หรือฉากใดๆ อาวุธ หรือสิ่งเทียมอาวุธประกอบการแสดง รบกวนห่อหุ้มให้มิดชิด และแจ้งทีมงานก่อนวันงาน เนื่องจากอาจมีผลต่อการขนย้ายอุปกรณ์เข้าออกบริเวณงาน

5. การขนย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการประกวด เช่น ฉาก อาวุธ ชุด ที่มีขนาดความสูงเกิน 1 เมตรความกว้างเกิน 30 เซนติเมตร ให้ใช้ลิฟท์สำหรับขนของด้านหลังลานจอดรถใกล้ที่ทิ้งขยะ โดยทีมงานจะติดต่อประสานงานให้เป็นรายรอบ ดังนั้นเพื่อความรวดเร็ว กรุณามาในช่วงเวลาการรายงานตัวที่ทีมงานระบุไว้

6. น้ำหนักรวมฉากทุกชิ้น ต้องหนักไม่เกิน 40 กิโลกรัม และต้องออกแบบให้สามารถแยกชิ้นส่วนสำหรับขนย้ายทางเครื่องบินได้ เพื่อความสะดวกในการขนย้ายในกรณีเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น กรุณาเขียนรายละเอียดอุปกรณ์ และวัสดุ ลงในกระดาษ A4 เพื่อแจ้งกับทีมงาน ก่อนวันงานไม่น้อยกว่า 5 วัน

7. อุปกรณ์ประกอบการแสดงขนาดใหญ่บนเวที ก่อนเริ่มการแสดง น้ำหนักรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 10 กิโลกรัม ความสูงโดยรวมของฉากจะต้องไม่เกิน 210 เซนติเมตร กว้างไม่เกิน 210 เซนติเมตร และความลึกของฉากไม่เกิน 90 เซนติเมตร

8. อุปกรณ์ประกอบฉากขนาดใหญ่บนเวที จำกัดสูงสุดไม่เกิน 3 ชิ้น และอุปกรณ์ขนาดเล็กที่สามารถถือได้ รวมทั้งอาวุธผู้เข้าแข่งขันจะต้องถ่ายภาพและเขียนบรรยายรายละเอียดส่งให้ทางทีมงานเพื่อตรวจสอบ

9. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียมไฟล์เสียงสำหรับการแสดงมาเอง โดยห้ามมิให้ใช้เสียงของนักพากย์ต้นฉบับในการแสดง ผู้เข้าแข่งขันจะต้องอัดเสียงพากย์ของตนเองใหม่ทั้งหมด และจะต้องส่งไฟล์ล่วงหน้าให้กับทางทีมงานไม่น้อยกว่า 5 วัน

10. ไฟล์ที่ใช้ในการประกวด หากเป็นไฟล์เสี่ยงจะต้องเป็นไฟล์.mp3 เท่านั้น หรือหากเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์VDO จะต้องเป็นไฟล์ .mp4 เท่านั้น และกรุณาเซฟไฟล์สำรองใส่ Flash Drive มาด้วยเพื่อความรวดเร็วในการประสานงานและการทำงานในกรณีเกิดปัญหา

11. การแต่งตัวให้ใช้ห้องน้ำของบริเวณหน้า ParagonHall เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องน้ำบริเวณอื่นและชั้นอื่นๆในการแต่งตัว

12. ห้ามถืออาวุธและสิ่งเทียมอาวุธออกนอกบริเวณงาน

13. ห้ามเข้าสถานที่จัดงานก่อนเวลา 10.00 น.

14. วัสดุดังต่อไปนี้ไม่อนุญาตให้ใช้ประกอบการแสดงบนเวทีโดยเด็ดขาด ทุกกรณี

14.1 แป้ง, ผงแป้ง, เศษโลหะขนาดเล็ก

14.2 วัตถุที่มีความแหลมคมหรือ มีน้ำหนักมากจนอาจก่อความเสียหายแก่เวที หรือเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บต่อตัวเองและผู้อื่น

14.3 ไฟ, ควัน, น้ำ, สี หรือของเหลวอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหาย

14.4 วัตถุหรือเศษกระดาษที่มีขนาดเล็กกว่า2 เซนติเมตร (รวมถึง ขนนก, กลีบดอกไม้ที่กระจัดกระจายบนเวที)
*สามารถใช้กระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 เซนติเมตรได้ แต่จำกัดไม่เกิน100 ชิ้น

14.5 ตัวยิงกระดาษที่ใช้ดินปืนไม่สามารถใช้ได้
(กรณีไม่ใช้ดินปืนสามารถใช้ได้แต่กระดาษด้านในต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร)

14.6 ดินปืนดินดำ ดินระเบิด พลุไฟ วัตถุไวไฟ สารระเหยติดไฟ สารเคมีอันตรายตลอดจนวัตถุหรือสารเคมีที่ส่งผลต่อทางเดินหายใจ

14.7 อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งกระแสตรงและสลับที่มีแรงดันทำงานเกิน 50V

14.8 แสงเลเซอร์ทุกสีทุกชนิดที่มีกำลังเกิน 1000mv (1วัตต์)

15. หากเกิดการบาดเจ็บความเสียหายต่อทรัพย์สินผู้อื่นอันเกิดจากการแสดง ผู้แสดงและทีมงานของผู้แสดงจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

16. อุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากทางทีมงานก่อนนำไปใช้ในการแสดง

17. ทีมงานมีสิทธิ์ระงับการแสดงได้ทันทีหากพบว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายทั้งต่อบุคคลและสถานที่ หากไม่แน่ใจควรปรึกษาทีมงานทันทีก่อนเริ่มงาน

ทางทีมจัดงานและกรรมการขอสงวนสิทธิในการพิจารณา
งด-ไม่ให้ใช้อุปกรณ์,คิวการแสดงบางส่วนหรือทั้งหมด ตลอดจนระงับการแสดงกลางคัน หากพบว่ามีอุปกรณ์ที่ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าอันอาจจะเป็นอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตัวผู้แสดงเองและผู้อื่น

18. ลำดับการแสดงจะขึ้นอยู่กับการจับฉลากซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้จับฉลากด้วยตนเอง โดยลำดับการแสดงจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ยกเว้นเหตุจำเป็นทางด้านการแพทย์เท่านั้น


เกณฑ์การตัดสินในการประกวด

1. การแสดงออกและการดำเนินเรื่อง40 คะแนน : ความน่าสนใจในการแสดง, ความละเอียดอ่อน, ความบันเทิงและความต่อเนื่องของการแสดง

2. เครื่องแต่งกาย30 คะแนน : การเคลื่อนไหวเมื่อสวมชุด,ความคล้ายกับตัวละครต้นแบบ, ความประทับใจต่อชุด

3. การเข้าถึงบทบาทตัวละคร30 คะแนน : ความเข้าถึงบทบาทตัวละครต้นแบบและเนื้อเรื่อง

*ในกรณีทำการแสดงเกินเวลาที่กำหนดแต่น้อยกว่า30 วินาที จะถูกหัก 10% จากคะแนนรวม และหากเกินเวลาที่กำหนดมากกว่า 30 วินาทีจะถูกหัก 25% จากคะแนนรวมทั้งหมด

**การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด**

เมื่ออ่านข้อความข้างต้นและทำความเข้าใจดีแล้ว ให้กด Continue เพื่อยอมรับเงื่อนไขและดำเนินการต่อไป

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms