แบบรวบรวมข้อมูลกิจกรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สำนักวิชาฯ ขอความอนุเคราะห์สาขาวิชา โปรดแจ้งข้อมูลกิจกรรม และภาระกิจเพื่อจัดทำปฏิทินรายเดือน และรายสัปดาห์
1.สาขาวิชา
2.ชื่อกิจกรรม Who is Going? : Who is Coming? เช่น การไปปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณาจารย์ ในนามผู้แทนมหาวิทยาลัย/การนำเสนอผลงานวิชาการ/การไปปฏิบัติงานวิจัย หรือ มีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย จากหน่วยงานภายนอก มาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัย
3.ชื่อผู้ปฏิบัติงาน / ผู้เดินทาง / ผู้แทน / นักวิจัย
4.สถานที่จัดกิจกรรม
5.ประเทศที่จัดกิจกรรม (โปรดระบุชื่อเมือง และชื่อประเทศ)
6.วันที่/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม
7.ผู้ให้ข้อมูล
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Suranaree University of Technology. Report Abuse