แบบฟอร์มรับสมัครงาน
บริษัท เอชอาร์ ทีมเวิร์ค จำกัด
http://www.hrteamwork.com
กรุณาระบุข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
กรุณาระบุงานที่สนใจ หรือ ดูรายละเอียดที่ https://page.hrteamwork.com/jobs/
1) ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร *
*** ชื่อเล่น *
2) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร *
3) ค่าตอบแทนที่ต้องการ (**สำหรับการสมัครพนักงานประจำ**) *
4) เพศ *
5) อายุ *
6) น้ำหนัก *
7) ส่วนสูง *
8) สถานะ *
9) สถานะทางทหาร
10) วันเดือนปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
11) ที่อยู่ปัจจุบัน *
ข้อมูลการติดต่อ
12) เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
13) เบอร์โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี) *
14) E-mail Address *
15) ชื่อ Facebook
16) Lind ID
17) Instagram (ถ้ามี)
ประสบการณ์ ความสามารถและอื่นๆ
18) ประวัติการศึกษา *
(ลงอยางละเอียด ตั้งแต่ประถมจนถึงการศึกษาสูงสุด หรืออื่นๆ )
19) ประวัติการทำงาน *
(ถ้ามีลงอย่างละเอียด)
20) ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ *
อ่อน
ดีมาก
21) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานได้ *
22) ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ *
อ่อน
ดีมาก
23) ความสามารถด้านภาษาอื่นๆ (ถ้ามี)
24) เบอร์โทรฉุกเฉินบุคคลอื่น ที่ติดต่อได้ *
(ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร เกี่ยวข้องอย่างไรกับผู้สมัคร)
25) อธิบายความเป็นตัวตนให้เรารู้ *
26) ท่านสามารถทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้หรือไม่ *
27) ท่านขับรถยนต์ได้หรือไม่ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy