แบบทดสอบ เรื่อง “ผู้หญิงตัวอ่อนที่สุดในจีน” กลายเป็นเน็ตไอดอลขวัญใจหนุ่มแดนมังกร

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน เต็ม 10 คะแนน
  This is a required question

  อ่านบทความได้ที่นี่ http://nuclear.rmutphysics.com/blog-sci5/?p=7164

  อ่านบทความได้ที่นี่ http://nuclear.rmutphysics.com/blog-sci5/?p=7164
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question