แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินการจัดแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อนักเรียน สพฐ.
ณ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2560
คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมายถูกลงในช่องหรือตารางที่ตรงกับความเห็นของท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
1. เพศ *
2. อายุ *
3. สถานะ *
4. ผู้เข้าร่วมจากจังหวัด *
ตอนที่ 2 ความเหมาะสมของการจัดการแข่งขันกีฬา
*
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1) พิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬา
2) การจัดเตรียมสถานที่และความสะอาดของสถานที่แข่งขัน
3) การประชาสัมพันธ์การแข่งขัน
4) มาตรฐานของสนามและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน
5) ความรู้ความสามารถของผู้ตัดสินการแข่งขัน
6) การดูแลเอาใจใส่ของคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
7) การเตรียมความพร้อมในการปฐมพยาบาล
8) ระยะเวลาในการจัดการแข่งขัน (10 วัน)
9)การจัดสวัสดิการ เช่น น้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมงาน, ที่พักนักกีฬา
10) รางวัล(เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร)
11) ความเหมาะสมสถานที่จัดเลี้ยง /อาหาร/การบริการ
12) การต้อนรับการบริการ อำนวยความสะดวก(ลงทะเบียนนักกีฬา)
13) การบริการยานพาหนะในการรับ – ส่ง
14) การให้บริการ/ความสะอาด/ราคาของร้านค้า ร้านอาหาร
15) ภาพรวมการจัดการแข่งขัน พิธีเปิด – ปิด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
1. ประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมงานหรือการจัดการ (โปรดระบุ) *
Your answer
2. กีฬาหรือกิจกรรมที่ต้องการให้จัดเพิ่มเติมในปีต่อไป
Your answer
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
แบบประเมินผลนี้ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงครั้งต่อไป.........ขอขอบคุณ
คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms