Abstrakty
Email address *
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Nazwa instytucji *
Your answer
Rodzaj prezentacji *
Tytuł wystąpienia/posteru - wersja w języku polskim *
Your answer
Tytuł wystąpienia/posteru - wersja w angielskim *
Your answer
Streszczenie w języku polskim *
Maksymalnie do 2500 znaków (250 – 300 słów), na końcu proszę wypisać 3-5 słów kluczowych.
Your answer
Streszczenie w języku angielskim *
Maksymalnie do 600 znaków, na końcu proszę wypisać 3-5 słów kluczowych.
Your answer
Autorzy wystąpienia/posteru
Proszę o wypisanie wszystkich autorów wystąpienia/posteru (np. Jan Kowalski, Anna Wójcik) wraz z afiliacją.
Your answer
Wszyscy autorzy wyrażają zgodę aby ich imiona, nazwiska i afiliacje zostały opublikowane na stronie internetowej konferencji, a także w drukowanych książkach abstraktów. (jeśli dotyczy) *
Klauzula informacyjna
Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Białowieży, przy ul. Stoczek 1, 17-230, reprezentowany przez dyrektora dr. hab. Rafała Kowalczyka.

W sprawach dotyczących m.in. ochrony danych można się z nami kontaktować
przez adres e-mail: 27okch@ibs.bialowieza.pl

Możecie się Państwo również kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Danych inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@ibs.bialowieza.pl
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na potrzeby związane z organizacją XXVII Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej, a następnie ewentualnie w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów przez rok.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi:
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO;
 ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000);
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.);
 ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: organizatorzy konferencji (wszystkie informacje podane przez Państwa) oraz pozostali uczestnicy konferencji i wszystkie osoby zainteresowane programem konferencji i zawartością książki abstraktów (Państwa imię, nazwisko, afiliacja i adres e-mail) .

Przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw;

Informujemy, że podanie danych jest wymogiem wynikającym z celu sprawnego przeprowadzenia działań związanych z organizacją konferencji oraz daje możliwość swobodnego kontaktu pomiędzy uczestnikami.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms