BALK educatiedag 23 juni 2012

Wanneer en waar?
23 juni 2012 in het CCOG in Duiven

De dag duurt van 10.00-16.00 uur.

Het bijwonen van de workshops voor BALK-lid koren is gratis. Het nuttigen van drank of lunch is voor eigen rekening. We kunnen voor de workshop regie en zangtechniek 4 deelnemers per BALK-lid koor toelaten.

De organisatie zal de deelnemers voor de workshops indelen.

Niet aangesloten koren kunnen zich voor de workshops regie en zangtechniek op een wachtlijst laten plaatsen. Mocht er een week voor aanvang van de educatiedag nog plaats zijn, dan kunnen maximaal 4 personen per koor tegen betaling van euro 20,00 per persoon per workshop worden toegelaten.

De workshop van Rogier IJmker is zowel toegankelijk voor deelnemers van BALK-lid koren als niet-leden. Als je bij een BALK-lid koor bent aangesloten, dan mag je gratis deelnemen aan de workshop. Niet-leden betalen een bijdrage van euro 30,00 per persoon per workshop.
Het is mogelijk, dat deelnemers als toehoorder of zanger bij de workshop van Rogier IJmker worden ingedeeld, indien de workshop zangtechniek en regie niet op elkaar aansluiten. Deze deelname is gratis.

Als er plek over blijft na de inschrijvingen kunnen evt. meer dan 4 leden mee doen. Info hierover volgt dan via het BALK bureau.

Deelnemers krijgen per mail bericht over plaatsing. Meer informatie is te verkrijgen bij het BALK bureau Marcelle Hermsen via administratie@balknet.nl.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question