Јавно здравље
Поштовани и драги суграђани и суграђанке,
Пред Вама је упитник о јавноздравственим потребама у нашој општини/граду. Ваше мишљење о јавном здрављу нам је значајно како бисмо употпунили  информације о стању јавног здравља и укључили их у План јавног здравља општине/града за период 2022-2026. године.
За попуњавање упитника је потребно око 5 минута.
Хвала Вам унапред!

1. Назив општине/града на чијој територији живите *
2. Оцените квалитет живота грађана у нашој општини/граду? – скала од 1-5 (најлошије до најбоље) *
Најлошије
Најбоље
3. Према Вашем мишљењу која од наведених категорија становништва је тренутно најсрећнија/најзадовољнија животом у нашем граду/општини? *
4. Према Вашем мишљењу која од наведених категорија становништва је тренутно најнесрећнија/најнезадовољнија животом у нашем граду/општини? *
5. Шта од наведених фактора умањује квалитет живота у нашем граду/општини? – рангирање (поређајте факторе од 1 до 5, оцена 1 представља најмањи утицај) *
1
2
3
4
5
Колона 6
Недостатак/лоше организован/ јавни превоз
Загађен ваздух
Вода за пиће(неисправна/недовољна)
Загађене реке
Смеће/дивље депоније
Дивља градња
Бука
Лоши путеви
Улични криминал/безбедност
Недовољан број услуга социјалне заштите
Недоступност здравствене заштите
Незапосленост
Сива економија/мало плаћена радна места
Корупција
Недостатак актуелних смерова у средњим школама
Сиромашан културни и друштвени живот
Недоступност физичке рекреације
6. Да ли имате још неки пример фактора који умањује квалитет живота у нашем граду/општини?
6. Шта од наведеног би допринело подизању квалитета живота у нашем граду/општини? рангирање (поређајте критеријуме од 1 до 5, оцена 1 представља најмањи утицај) *
1
2
3
4
5
Више зеленила
Спортски терени
Бициклистичке стазе
Уређеније зграде
Боља доступност здравственој заштити
Бесплатни превентивни прегледи за све
Боља информисаност о здрављу
Већи степен безбедности и здравља на раду
Здравија животна средина
Више квалитетних радних места
Више услуга социјалне заштите
Већа безбедност
Више бесплатних програма за физичку рекреацију грађана
Више културних догађаја
Боље уређење и организација система градске чистоће
Боља контрола комуналног реда на улицама и јавним површинама
7. Да ли имате предлог, шта би додатно утицало на побољшање квалитета живота у нашем граду/општини ?
8. Како бисте желели да ваша општина/град изгледа за 10 година? *
9. Шта по вашем мишљењу треба учинити да се то оствари? *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.