Анкета за директори на образователни институции в Област Варна
Настоящата анкета цели установяване на ефективността на проведената квалификационна дейност през учебната 2016/2017 година и проучване на институционалните приоритети за квалификация по конкретни теми през учебната 2017/2018 година. Срок за изпращане - 10.07.2017г.
Код по Админ *
Your answer
Наименование на образователната институция и населено място *
Your answer
Брой педагогически кадри *
Your answer
Име и фамилия на директора, телефон за връзка *
Your answer
Как се проучват потребностите на педагогическите кадри от квалификация в институцията, която ръководите? *
Your answer
Доколко планираните квалификационни дейности съответстват на идентифицираните потребности на педагогическите кадри? *
Посочете силни страни на квалификационната дейност в институцията, която ръководите: *
Your answer
Какви проблеми срещате при реализиране на планираните квалификационни дейности? *
Your answer
Оценете ефективността на осъществените квалификационни дейности за професионалното развитие и реализация на педагогическите кадри в институцията, която ръководите: *
Посочете основна тема (приоритетно направление) за квалификация на педагогическия персонал през 2017/2018 година *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service