שאלון-דרכי הגבלת תכנים וזמן מסך והשפעתם.
הורה יקר\ה, שלום.
אנו קורל וניצן סטודנטיות למערכות מידע באקדמית ת"א-יפו, עורכות מחקר בנושא השפעת דרכי הגבלת זמן מסך ותכנים על קשר הורה-ילד. השאלון מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים. השאלון הוא אנונימי, תשובותיך ישמשו לצרכים סטטיסטיים בלבד.
אנו מודות לך מראש על שיתוף הפעולה!

הבהרה חשובה!
זמן מסך- מתייחס לזמן שהילד מבלה מול מסך המחשב\נייד\טאבלט ביום.
תכנים- הכוונה לאתרים ולמידע אליהם נחשף הילד בעת גלישה באינטרנט.
כאשר תישאל בשאלון על אפליקציות ייעודיות הכוונה לאפליקציות ותוכנות אשר מותקנות על מכשירך ומכשיר הילד ומאפשרות פעולות מעקב, שליטה בקרה וניטור על שימוש במכשיר.
כאשר תישאל על הצבת כללים וחוקים הכוונה לשיח מילולי ותקשורת עם הילד בה קבעת חוקים לגבי משך, שעות וסוג השימוש של הילד במכשיר.

גיל ההורה *
Your answer
מספר ילדים עד גיל 18 *
Your answer
הנך מתבקש לבחור ילד אחד עליו תענה בשאלון זה. על הילד להיות בגילאי 9-14. הזן גיל הילד: *
Your answer
האם אתה משתמש באפליקציות לצורך הגבלת תכנים או זמן מסך של ילדך? *
במידה וענית "כן" בשאלה לעיל , אנא ענה על שאלות 1-19. במידה וענית "לא" אנא עבור לשאלה 20
תן ציון בסולם בין 1 ל- 5, בו 1 – בכלל לא\אף פעם, 5 – במידה רבה מאוד\תמיד.
בכלל לא\אף פעם
במידה מועטה
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאוד\תמיד
1. באיזו מידה אתה בוטח בילדך בהקשר של גלישה באינטרנט ושימוש במדיה?
2. למיטב ידיעתך, באיזו תדירות ילדך נוהג להסתיר מידע ופרטים על גלישתו באינטרנט ושימושו בנייד?
3. באיזו תדירות אתה בודק את היסטוריית הגלישה בדפדפן של ילדך?
4. עקב שימושך באפליקציה, האם אתה סומך על ילדך יותר?
5.באיזו מידה אתה חש כי הגבלת תכנים וזמן מסך מפרה את יחסי האמון בינך ובין ילדך?
6.באיזו מידה אתה חושב כי שימושך באפליקציה נובע מהסיבה שאינך סומך על שיקול דעתו של ילדך?
7. באיזו מידה אתה חש כי נוצרה פגיעה בתקשורת בינך לבין ילדך כתוצאה משימוש באפליקציות ייעודיות?
8. באיזו מידה אתה מניח שהגבלה באמצעות אפליקציות ייעודיות משפיעה לטובה על פתיחות הקשר?
9. האם כתוצאה מכך שילדך מודע לשימושך באפליקציה, הוא מנהל איתך יותר שיחות בנוגע לחייו האישיים מאשר בעבר?
10. באיזו מידה ילדך מודע כי באמצעות האפליקציה הינך חשוף לדבריו האישיים?
11. באיזו מידה אתה מעריך כי ילדך הוא אדם פרטי הקנאי לשיחות ולגלישות שלו באינטרנט?
12. כאשר אתה מדבר עם ילדיך על הסכנות בגלישה ברשת ומציב כללים בנוגע לכך, באיזו מידה אתה מרגיש כי הוא קשוב, מבין ומשתף פעולה?
13. באיזו מידה ילדך מתרגז כאשר אתה שואל אותו שאלות ומבקש לראות ולדעת מה עושה ברשת?
14. עקב שימושך באפליקציה, באיזו מידה ילדך ניסה להתנגד בטענה כי הדבר פוגע בפרטיותו?
15. באיזו מידה הבחנת בכך שילדך מסתיר ממך יותר עקב הגבלתך את זמן המסך והתכנים שלו?
16. בעת שימוש באפליקציות להגבלת תכנים וזמן מסך, האם חשת מצד ילדך ניסיון מכוון להתנהג באופן בלתי הולם ולהתמרד בכוונה?
17. באיזו מידה אתה מניח כי במקרה של חשיפה לתוכן לא ראוי או פגיעה ברשת, ילדך יבוא לשתף אותך ולהתייעץ עמך?
לפחות פעם ביום
בין פעם לפעמיים בשבוע
בין פעם לפעמיים בשבועיים
לא יותר מ3 פעמים בחודש
18.באיזו תדירות ילדך ואתה מתעמתים לגבי נושאים הקשורים להגבלת תכנים וזמן מסך?
לא חמורה בכלל
חמורה במקצת
חמורה
חמורה מאוד
19.להערכתך מהי חומרת הריב שלך עם ילדך בנושא הגבלת תכנים וזמן מסך?
במידה ואינך משתמש באפליקציות להגבלת תכנים וזמן מסך אנא ענה על השאלות הבאות:
תן ציון בסולם בין 1 ל- 5, בו 1 – בכלל לא\אף פעם, 5 – במידה רבה מאוד\תמיד.
בכלל לא\אף פעם
במידה מועטה
במידה בינונית
במידה רבה
במידה רבה מאוד\ תמיד
20. באיזו מידה הינך מסכים עם שיטה של הגבלת תכנים וזמן מסך באמצעות שיח משותף עם הילד וקביעת חוקים יחד?
21. באיזו מידה אתה נוהג לדבר עם ילדך על הסכנות ברשת, להדריך אותו כיצד לפעול ולקבוע איתו חוקים משותפים לשימוש נאות ובטוח?
22. באיזו מידה אתה מניח כי במקרה של חשיפה לתוכן לא ראוי או פגיעה ברשת, ילדך יבוא לשתף אותך ולהתייעץ עמך?
23. כאשר אתה מדבר עם ילדיך על הסכנות בגלישה ברשת ומציב כללים בנוגע לכך, באיזו מידה אתה מרגיש כי הוא קשוב, מבין ומשתף פעולה?
24. באיזו מידה אתה חש כי נוצרה פגיעה בתקשורת בינך לבין ילדך כתוצאה מהגבלתך את זמן המסך והתכנים של ילדך?
25. באיזו מידה הבחנת בכך שילדך מסתיר ממך יותר עקב הגבלתך את זמן המסך והתכנים שלו?
26. באיזו מידה אתה בוטח בילדך בהקשר של גלישה באינטרנט ושימוש במדיה?
27. בעת הצבת כללים וניהול שיח על הגבלת תכנים וזמן מסך חווית מצד ילדך ניסיון להפר כללים אלו?
28. כאשר הצבת כללים בפני ילדך בנוגע להגבלת תכנים וזמן מסך, באיזו מידה חשת בהתנגדות מצידו?
29.למיטב ידיעתך, באיזו תדירות ילדך נוהג להסתיר מידע ופרטים על גלישתו ושימושו בנייד?
30. למיטב ידיעתך, באיזו מידה ילדך משקר לך או מסתיר ממך ידע לגבי גלישתו באינטרנט?
31.באיזו מידה אתה חש כי הגבלת תכנים וזמן מסך מפרה את יחסי האמון בינך ובין ילדך?
32. באיזו מידה אתה מעריך כי ילדך הוא אדם פרטי הקנאי לשיחות ולגלישות שלו באינטרנט?
33. באיזו מידה ילדך מתרגז כאשר אתה שואל אותו שאלות ומבקש לראות ולדעת מה עושה ברשת?
34. באיזו תדירות אתה בודק את היסטוריית הגלישה בדפדפן של ילדך?
לפחות פעם ביום
בין פעם לפעמיים בשבוע
בין פעם לפעמיים בשבועיים
לא יותר מ3 פעמים בחודש
35.באיזו תדירות ילדך ואתה מתעמתים לגבי נושאים הקשורים להגבלת תכנים וזמן מסך?
לא חמורה בכלל
חמורה במקצת
חמורה
חמורה מאוד
36.להערכתך מהי חומרת הריב שלך עם ילדך בנושא הגבלת תכנים וזמן מסך?
אנו מודות לך על שיתוף הפעולה והעזרה!!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy