แบบประเมินคุณภาพ รายงานผลการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน
สำนักงาน ปปง. ความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามนี้ เพื่อจะได้นำความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
คำนำหน้า-ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
หน่วยงาน *
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
อีเมล์
Your answer
เลขที่หนังสือ สำนักงาน ปปง. ที่ได้รับ *
(เช่น ที่ ปง 0004.3/88 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548)
Your answer
เรื่อง / รายคดี *
Your answer
ความผิดมูลฐาน / ข้อหา
Your answer
สถานะคดี (โปรดระบุ) *
Your answer
ประเภทคดี *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service