TEČAJ ROLANJA - PRIJAVNICA
Prosimo, da vnesete vse zahtevane podatke. Pred potrditvijo preberite pogoje sodelovanje in preverite točnost podatkov. O podrobnostih vas bomo obvestili v čim krajšem možnem času.

PROSIMO ČE IZPOLNETE VSE RUBRIKE. ČE IMATE 2 ali VEČ OTROK MORATE IZPOLNITI PRIJAVNICO 2X POSEBEJ ZA VSAKEGA OTROKA
Email address *
PODATKI O OTROCIH, če imate več otrok morate PRIJAVNICO IZPOLNITI ŠE ENKRAT za drugega ali tretjega otroka.
Proism za vnos vseh podatkov!!!!
Ime in priimek otroka *
Rojstni datum otroka *
MM
/
DD
/
YYYY
Kakšno rolasko znanje ima vaš otrok??? *
V primeru da ima otrok ZDRAVSTVENE posebnosti PROSIM za opis le teh *
PODATKI O STARŠIH ALI SKRBNIKIH
Proism za vnos vseh podatkov!!!!
Ime in priimek starša ali skrbnika *
Rojstni datum starša ali skrbnika *
MM
/
DD
/
YYYY
Naslov bivanja starša ali skrbnika *
MOBILNI telefon dosegljiv v času tečaja: *
ELEKTRONSKA pošta dosegljiva v času tečaja: *
Izjava o fotografiranju in uporabi osebnih podatkov. Spodaj podpisani dovoljujem / ne dovoljujem fotografiranja otroka na programih in dejavnostih agencije KOFLER SPORT in uporabe fotografij in videa v elektronski ali tiskani obliki za promocijske aktivnosti na spletni strani, plakatih, letakih... in socialnih omrežjih.
Prosim odgovorite
Fotografije..??? *
Želim prejemati OBVESTILA agencije KOFLER SPORT o novostih, akcijah in programih na moj e-naslov:
Prosim odgovorite??
Obvestila..??? *
Podpisani dovoljujem uporabo osebnih podatkov za prejemanje obvestil povezanih z izvedbo in potekom programa, v katerega je otrok vpisan.
KOFLER SPORT se zavezuje, da bo osebne podatke uporabljal izključno za svoje potrebe s komunikacije s s svojimi strankami, ter jih varoval v skladu z veljavno zakonodajo.
DATUM:
MM
/
DD
/
YYYY
PODPIS: -vaš ime in priimek *
SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA
1. Tečaj se bo izvajal na lokaciji iz spletne strani (3 dni). Tečaj je namenjen tako začetnikom, kot tudi otrokom, ki že imajo rolarsko znanje. Otroci bodo formirani v skupine glede na označeno znanje.
2. Na tečaj se lahko prijavijo otroci od 4. leta dalje.
4. Na tečaj sprejmemo min. 8 in max. 20 udeležencev. V kolikor je udeležencev manj kot 8 in več kot 6 je cena tečaja za 20% višja, v primeru da je udeležencev pod 5 pa tečaj odpade. Če je večje število prijav kot 20, bodo morali taki udeleženci počakati na naslednji tečaj
5.. Oprema, ki jo mora imeti udeleženec je sledeča: rolerji, čelada, ščitniki za komolce, kolena in zapestja.
7. Obvezna je uporaba čelade.
8. Vodja tečaja lahko predčasno pošlje otroka domov, če otrok s svojim obnašanjem in dejanji, pravila in s tem ogroža varnost drugih. V primeru kršenja pravil morajo starši priti po otroka in ga odpeljati domov.
9. V primeru kakršnekoli nesreče dovoljujem, da vodja poskrbi za zdravstveno oskrbo otroka.
10. V primeru kakršnihkoli značajskih ali zdravstvenih posebnosti otroka, morajo starši to navesti zgoraj v prijavnici oz. sporočiti vodji tečaja.
11. Otroci morajo biti zdravstveno in nezgodno zavarovani.
12. Poučen sem o športnih aktivnostih agencije KOFLER sport:
a. ki so lahko fizično naporne in jih bo otrok izvajal na lastno željo, željo staršev oz. zakonitih zastopnikov.
b. otrok bo izvajal naloge po navodilih vaditelja in po internih pravilih športne agencije KOFLER sport,

PLAČILO, ODPOVED IN POVRAČILO DENARJA:
Plačilo tečaja je potrebno poravnati preko UPN na TRR SI56 0510-0801-2368-365, sklic 00 27020303 koda namena: OTHR, do PRIČETKA TEČAJA. ( NAMEN plačila: Plačilo tečaj Rolanja ter IME in PRIIMEK otroka). V kolikor tečaj ne bo plačan do pričetka tečaja, se otroka izključi iz tečaja.
V primeru da v zgorja omenjeni skklic plačila ne gre skozi dajte samo sklicno št 99 polje z referenco pa pustite prazno.
Odpoved tečaja je možna do pričetka tečaja.
V primeru dežja bo tečaj prestavljen na in-line igrišče in sicer v primeru, da bo prost. V primeru da prost ne bo, bo ta dan tečaja prestavljen na dogovorjen termin.
V primeru NEUTEMELJENE odpovedi do pričetka tečaja (utemeljena odpoved=zdravniško opravičilo), Kofler sport ne po povrnil 30% plačanih sredstev.
V primeru UTEMELJENE odpovedi do pričetka tečaja (utemeljena odpoved=zdravniško opravičilo), Kofler sport ne bo povrnil 15% plačanih sredstev, zaradi nastalih administrativnih in drugih stroškov.
Če mora udeleženec tečaj zapustiti zaradi bolezni ali poškodbe, bo KOFLER sport povrnil 100 % cene nekoriščenih dni na podlagi zdravniškega potrdila v nasprotnem primeru samo 70% (cena programa se deli s številom dni).
Če odpade dan in le ta ni prestavljen, zaradi slabega vremena (dež, sneg) ali drugih utemeljenih okoliščin, bo KOFLER sport povrnil celoten znesek nekoriščenega dne.
V primeru, da otrok zaradi neutemeljenega razloga (starši niso predhodno poklicali, zamudi avtobusni prevoz...) izostane iz smučarskega dne, Kofler sport ne bo povrnil denarja za nekoriščen dan, razen v primeru zdravstvenih razlogov ob predložitvi zdravniškega potrdila.
V primeru, da otrok s svojim obnašanjem in dejanji krši pravila in je otrok poslan domov, športna agencija KOFLER sport ne bo povrnila denarja.

UGODNOSTI:
Otroci zvestobe imajo 10% popust (tisti, ki so že obiskovali katerega od naših programov).
Drugi otrok v družini ima 15% popust. Popusta se med seboj ne seštevata, tako da kljub temu , če je drugi otrok že obiskoval katerokoli aktivnost ima zgolj 15% popust.
Tretji otrok v družini ima 20% popust.
GDPR-VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
SPLOŠNO
Koflersport, športna agencija, Gregor Kofler s.p., Kurirska pot 20, 4281 Mojstrana (v nadaljevanju: upravljavec) se zaveda pomembnosti varovanja osebnih podatkov, zato je to področje uskladil z Evropsko Uredbo EU 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju GDPR).
Glavni cilj upravljavca je, da vam ponudi vrhunsko storitev in s tem doseže vaše optimalno zadovoljstvo. V ta namen upravljavec s pomočjo zbranih osebnih podatkov, ki jih posredujete, omogoča možnost boljšega informiranja o proizvodih in storitvah upravljavca.
Upravljavec obdeluje vaše osebne podatke izključno na podlagi vaše privolitve in samo za namen oziroma namene za katere ste vaše osebne podatke posredovali upravljavcu

OSEBNI PODATKI
Skladno z GDPR osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom.
Upravljavec zbira in obdeluje izključno le tiste vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali ob prijavi na določeno storitev oz. dejavnost (prijava na e-novice ali prijava na razpisane tečaje in ostale programe, ki jih upravljalec ponuja). Ti osebni podatki so: ime in priimek, poštna številka in kraj, telefonska številka, ime organizacije ali podjetja, rojstni datum, spol, zdravstvene posebnosti, E-poštni naslov in IP naslov.
Če posredujete podatke v imenu nekoga drugega, morate zagotoviti, da je bil ta predhodno obveščen in seznanjen s tem obvestilom o varovanju osebnih podatkov. Če ste mlajši od 16 let, osebne podatke posredujte le, če imate za to dovoljenje starša ali zakonitega zastopnika.
Upravljavec vas naproša zaradi ohranjanja ažurnosti podatkov, da sporočite vsako spremembo svojih kontaktnih podatkov.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec osebne podatke uporablja in obdeluje na podlagi veljavne slovenske zakonodaje in prava Evropske Unije.
Upravljavec kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene, kot v namene, za katere so bili osebni podatki posredovani.
Osebni podatki, ki jih je upravljavec zbral od vas, se lahko prenesejo tretjim osebam, pri čemer mora biti zagotovljeno, da obstaja pravna podlaga za prenos (vaše izrecno soglasje ali zakonska določba).
Vsi vaši osebni podatki so shranjeni na varnih strežnikih upravljavca ali na varnih strežnikih podizvajalcev ali poslovnih partnerjev upravljavca (ali v varni tiskani obliki), pri čemer se pri dostopu do njih in njihovi uporabi se uporabljajo politike in standardi glede varnosti upravljavca. 
Čeprav pri prenosu podatkov prek spleta ali spletne strani ni mogoče zagotoviti popolne zaščite pred kibernetskimi napadi, si upravljavec s svojimi podizvajalci in poslovnimi partnerji močno prizadeva izvajati fizične, elektronske in postopkovne zaščitne ukrepe za zaščito vaših podatkov v skladu z veljavnimi zahtevami glede varstva podatkov.
 Dostop do vaših podatkov je upravljavec omejil na tiste osebe, ki jih potrebujejo za zadevni namen.

ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
Vaše osebne podatke hrani upravljavec le, dokler je to potrebno za namen, za katerega so bili le-ti pridobljeni, oziroma dokler je to potrebno za kateri koli drug dovoljen povezan namen (na primer, če se podatki nanašajo na obrambo zahtevka zoper upravljavca). Če se torej podatek uporablja za dva namena, ga bo upravljavec hranil dokler se ne izteče namen z daljšim rokom oziroma daljšim trajanjem, vendar pa podatka za namen, ki je potekel, upravljavec ne bo več uporabljal.
Po izpolnitvi namena se osebni podatki, ki ste jih posredovali upravljavcu izbrišejo. V kolikor osebne podatke posredujete za namen boljšega informiranja se le-ti zbirajo in obdelujejo do vašega preklica, ki ga lahko podate kadarkoli na naslov info@kofler-sport.si

VAŠE PRAVICE
S pisno zahtevo, poslano na e-naslov upravljavca lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov upravljavca oziroma lahko upravlja z danimi privolitvami na portalu, kjer je privolitev podal – kofler-sport.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Glede uresničevanja teh pravic veljajo nekatere izjeme pri varovanju javnega interesa (npr. preprečevanje ali odkrivanje kaznivih dejanj), interesov upravljavca (npr. zagotavljanje varovanja zaupnosti) ali pravic in svoboščin drugih. Če boste uveljavljali katerokoli od teh pravic, bo upravljavec preveril vašo upravičenost in odgovoril brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v mesecu dni. V zapletenih primerih ali ob prejetju velikega števila zahtev, se lahko ta rok podaljša za nadaljnja dva meseca, o čemer vas bo Upravljavec obvestil.
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Od prejemanja sporočil in elektronske pošte se lahko kadarkoli odjavite. To storite tako, da nas kontaktirate na info@kofler-sport.si

UPRAVLJALEC
vec vaših osebnih podatkov je podjetje Koflersport, športna agencija, Gregor Kofler s.p., Kurirska pot 20, 4281 Mojstrana.
Kontaktna oseba za varstvo vaših podatkov je Gregor Kofler.
 
Potrditev *
Required
Zahvaljujemo se vam za izpolnjeno prijavnico. V primeru, da ne dobite povratne informacije v roku 2 dni od oddane prijave, nas prosim kontaktirajte na 041 608 297 ali 031 364 980
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy