Herceg Novi - Lokalni plan za unapređenje socijalne inkluzije
Herceg Novi je u procesu izrade Lokalnog plana za unapređenje socijalne inkluzije i razvoj usluga socijalne zastite.
U cilju konsultovanja javnosti o prioritetima i potrebama u ovoj oblasti, pripremljen je upitnik koji se nalazi pred Vama. Molimo Vas da odgovorite na pitanja i date svoje predloge i sugestije i na taj način doprinesete izradi što kvalitetnijeg dokumenta koji će odgovarati potrebama ranjivih grupa stanovništva i doprinijeti njihovoj socijalnoj inkluziji.
Unaprijed se zahvaljujemo na trudu!

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Naziv organizacije ili institucije
Ako upitnik popunjavate ne kao pojedinac/ka već u ime neke institucije ili organizacije (NVO, vjerskog udruženja, sportskog udruženja ili sl.) - molimo vas navedite tačan naziv
Vaše ime i prezime
Ukoliko ne želite da upišete, nije neophodno
Kontakt telefon
Vaš lični ili od organizacije ili institucije koju predstavljate
Kontakt e-mail
Vaš lični ili od organizacije ili institucije koju predstavljate
Koje su po Vašem mišljenju prioritetne ciljne grupe, kada se govori o socijalnoj inkluziji i servisima socijalne zaštite?
Možete izabrati više opcija
Ako smatrate da postoji još neka prioritetna ciljna grupa, molimo Vas navedite
Možete dodati više ciljnih grupa i pojasniti zašto (ako znate koliko je pripadnika/ca ove ciljne grupe i koji su to njihovi problemi/potrebe u oblasti socijalne inkluzije i socijalne zaštite )
Koji elemenat socijalne inkluzije je po vama najvažniji? socijalna inkluzija/društvena uključenost znači da svaki građanin i svaka građanka bez obzira na svoje porijeklo i lične osobine:
Clear selection
Kojim aktivnostima mogu institucije, organizacije, državni organi doprinijeti socijalnoj inkluzuji?
Koje usluge socijalne zaštite smatrate najvažnijim za građane i građanke u Vašoj opštini?
Možete izabrati više opcija
Ako ste naveli da je prioritet nešto sasvim drugo - molimo Vas navedite koji je to drugi servis u oblasti socijalne zaštite koji smatrate neophodnim i za koju ciljnu grupu
Da li Vaša organizacija ili institucija obezbjeđuje/pruža neku od navedenih usluga?
Ako pupunjavate kao individualac/ka - pitanje se ne odnosi na Vas.
Clear selection
Vrsta usluge i broj korisnika/ca
Ako je odgovor na prethodno pitanje DA - navedite koju uslugu pruža i koliki broj korisnika/ca na godišnjem nivou imate.
Da li je, Vama lično ili nekom koga poznajete neophodna podrška u dijelu socijalne inkluzije ili neki servis socijalne zaštite? Ako DA - molimo Vas pojasnite na koji način i koja institucija/organizacija bi trebala na tome da radi
Dodatni komentari
Ukoliko imate dodatnih komentara ili sugestija vezano za prioritete koje bi trebalo da obuhvati Lokalni plan za socijalnu inkluziju i servise, molimo vas upišite
Ako ste popunili sva polja, kliknite na polje Submit (Prosledi) koje se nalazi ispod ovog teksta kako bi podnijeli prijavu. Hvala!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy