15. 3. 2019 - Košice - Informačný seminár pre prijímateľov výzvy Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť na základnej škole OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01
Informačný seminár sa uskutoční 15. marca 2019 v čase od 09:00 hod. (registrácia cca 30 min. pred začatím seminára) v priestoroch budovy Verejnej knižnice Jána Bocatia na ulici Hviezdoslavova č.5 v Košiciach.
Email address *
Máte záujem zúčastniť sa informačného seminára pre úspešných prijímateľov k výzve OP ĽZ s názvom Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole? *
Meno a priezvisko *
Your answer
Organizácia *
Your answer
Vyplnením a odoslaním tohto formulára dávate Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov za účelom organizácie školenia. Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ste si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service