ANKETA - pro návrh náplně a činností v připravovaném komunitním centru (KC) v obci Raková u Konice
Máte trvalý pobyt v obci?
V současnosti jsem:
Je možné vybrat více možností.
Jste?
Váš věk?
Myslíte si, že společné aktivity v obci by mohly zlepšit vztahy v obci?
Měl/a byste zájem se zapojit do společných aktivit s ostatními občany obce?
Podílíte se nebo jste se podílel/a na dění v obci?
podpora kulturních a sportovních aktivit
péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
dobrovolnictví a spolková činnost
jiné
ano
ne
nevím
Máte zájem o přístup k novým informacím?
Je pro vás důležité mít společnou vizi a cíl s ostatními občany obce?
Máte zájem nebo jste ochoten/ ochotna pomoci jiným potřebným občanům obce?
Znáte v obci někoho, kdo potřebuje sociální pomoc a z nejrůznějších důvodů o ni ještě nepožádal?
Návrh náplně komunitního centra - primární aktivity:
rodinné právo
občanské právo
pracovní právo
jiné
právní poradenství
posilování finanční gramotnosti - efektivní nakládání s financemi
rozumné zadlužování - půjčky při ocitnutí se ve finanční tísni
prevence předlužování - hrozba exekuce, nebo nacházet se v exekuci
hospodaření domácností
jiné
dluhové poradenství
na péči
na bydlení
dávky hmotné nouze - MOP
na kompenzační pomůcky
dávky a příspěvky pro osoby pečující o děti do 7 let
jiné
sociální poradenství - typy příspěvků
zvyšování sociálních a profesních dovedností
zvyšování kompetencí v oblasti hledání a udržení stabilního zaměstnání
jednání s institucemi
jiné
poradenství v nezaměstnanosti
Návrh náplně komunitního centra - doplňkové aktivity:
Aktivity, které v obci pořádají nebo by mohly pořádat spolky a sdružení:
kreativní tvorba (tematické vyrábění, růční práce, apod.)
prezentace (promítání fotografií ze společenských akcí, výletů aj.)
kluby (např. klub žen aj.)
aktivity podporující zdravé tělo i mysl (např. břišní tance, jóga, pilates aj.)
společenské události (sezonní a tematické akce - vítání jara, dožínky, obecní slavnosti aj.)
jiné
volnočasové aktivity
sportovní soutěže
kulinářské soutěže
schůze
jiné
schůzky a akce spolků
Co by podle vás mělo komunitní centrum nabídnout?
Jaký zdroj informací o dění v obci využíváte nejčastěji?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy