פרשת המרגלים- מהסיפור התנ"כי לחיי ולחיי הזולת.

מחוון להערכת תוצרים.
ענו על השאלות, סמנו את הכתור הרצוי לכם מ-1- 5 ולחצו בסיום על submit
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question