แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้คู่มือการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและการทดสอบตลาดในประเทศอินโดนีเซียและจีน
โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ความรู้และเนื้อหาที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ความรู้และเนื้อหาที่ได้รับมีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง
ความเหมาะสมของเนื้อหา กระชับ ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
หนังสือมีรูปแบบที่น่าสนใจ
รูปแบบของหนังสือ/กระบวนการถ่ายทอดข้อมูลง่ายต่อความเข้าใจ
วิธีการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ข้อมูลมีความสะดวกง่ายต่อการเข้ามาศึกษาด้วยตัวเอง
ภาพรวมของหนังสือคู่มือการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและการทดสอบตลาดในประเทสกัมพูชาและประเทศเมียนมา
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service