Төрийн албаны шалгалтад хамтдаа бэлдье
Мэдээллийн технологи
Амжилт чамайг нууцхан тэвэрч, Алдаа чамайг олны нүдэн дээр алгаддаг. Илүү сайн болохын тулд бага багаар, алхам алхмаар өөрчил. Өнөөдрийн сорилын агуулгад Мэдээллийн технологийн ур чадварын сорилоос 50 тест орсон байна. Монгол Улсын Төрд ажиллахаар шийдэн Төрийн албаны шалгалтад оролцох хүсэлтэй иргэдэд зориулж Төрийн албаны зөвлөлөөс өдөр өдөртөө шинэчлэгдэж байх энэхүү сорилыг бэлтгэн хүргэж байна. Хамтдаа номоо уншъя, Хамтдаа шалгалтдаа тэнцье. 2020.09.19
1. Sheet буюу хуудас устгах бол дараах үйлдлүүдийн аль нь зөв бэ? /Excel/ *
1 point
2. Дараах командуудын аль нь тухайн хуудасны бүх нүдийг сонгох вэ? /Excel/ *
1 point
3. Экселийн хуудсанд зураг оруулах боломжтой юу? /Excel/ *
1 point
4. =sum(A1:B5) томьёонд хэдэн нүд сонгогдсон бэ? /Excel/ *
1 point
5. Тухайн хуудсанд бусад хүмүүс засвар хийхээс хамгаалахын тулд /Excel/ *
1 point
6. Дараахь хослол товчны командуудын аль нь хуулах команд вэ? /Word/ *
1 point
7. Word файл нь ямар өргөгтгөлтэй хадгалагддаг вэ? /Word/ *
1 point
8. Файл хадгалахад ямар команд ашиглах вэ? /Word/ *
1 point
9. Файлыг анх хадгалахад ямар үйлдэл хийх вэ? /Word/ *
1 point
10. Сумтай (Курсор) товчлуурыг юунд ашигладаг вэ? /Word/ *
1 point
11. Хадгалагдсан файлыг олж ачаалахын тулд /Word/ *
1 point
12. Үсэг, тоог арилгахдаа /Word/ *
1 point
13. Word программаас гарахдаа *
1 point
14. Яагаад таны гэртээ шивсэн текст ажлын компьютерийн үсгийн фонттой зөрдөг вэ? /Word/ *
1 point
15. Компьютерийг яаж унтраах нь хамгийн зөв бэ? *
1 point
16. MS-Word програмд файлын нэрийг өөрчлөн хадгалахын тулд аль командыг ашиглах вэ? *
1 point
17. MS-Excel програмд шинэ хуудас нээхийн тулд *
1 point
18. Shift товч нь: /Word/ *
1 point
19. Numlock товч залгаатай үед: /Word/ *
1 point
20. Caps Lock товч нь юунд ашиглагдах вэ? /Word/ *
1 point
21. Цаасны хэмжээ тохируулахад аль цэсийг ашиглах вэ? /Microsoft Word/ *
1 point
22. Аль товчны хослол сонгосон текстийг bold болгох вэ? /Word/ *
1 point
23. Текстийг хулгана ашиглахгүйгээр яаж сонгох вэ? /Word/ *
1 point
24. Word дээр баганаар жагсаасан өгөгдөл үүсгэхэд *
1 point
25. Word програм дээр Page Break хийхэд: *
1 point
26. Word документын нэг хуудсанд хэдэн margin байх вэ? *
1 point
27. Нэгэн зэрэг хэдэн документ нээж болох вэ? /Word/ *
1 point
28. Аль товч курсорыг хүснэгтийн нэг нүднээс нөгөө рүү шилжүүлэх вэ? /Word/ *
1 point
29. Хүснэгтийн хамгийн дээд мөрөнд 3 нүд нийлүүлж нэг нүд болгох бол: /Word/ *
1 point
30. Текст хайхад ямар товчны хослол ашиглах вэ? /Word/ *
1 point
31. MS Word дээр багана үүсгэхэд
1 point
Clear selection
32. MS Word-д Track Changes-г яаж эхлүүлэх вэ? *
1 point
33. Файлыг шахна гэдэг: *
1 point
34. Их хэмжээтэй файлыг интернетийн хурд багатай үед хурдан дамжуулахын тулд *
1 point
35. 1GB=1024MB. 1 CD нь ойролцоогоор 700МB бол 8GB-ийн флэшэнд нь хамгийн ихдээ хэдэн CDмэдээлэл орох вэ? *
1 point
36. Компьютерийн хурданд аль нь нөлөөлөхгүй вэ? *
1 point
37. Тухайн компьютерийн IP хаяг нь *
1 point
38. Параграфыг indent буюу текстийг нэгэн жигд баруун тийш нэг tab шилжүүлэхэд ямар товчныхослолыг хэрэглэх вэ? /Word/ *
1 point
39. MS Word дээр текст-г яаж нуух вэ? *
1 point
40. MS Word дээр нуусан текстээ яаж харагддаг болгох вэ? *
1 point
41. MS Word дээр Link буюу дээр нь дарахаар өөр мэдээлэл рүү очдог холбоос яаж оруулах вэ? *
1 point
42. MS Word дээр текстийн бүх үсгийг том болгоё гэвэл *
1 point
43. Word дээр бичсэн текстийг имэйлийн програм руу хуулж болох уу? *
1 point
44. Үг хайж олоод өөр үгээр солих бол /Word/ *
1 point
45. 2x3 хүснэгт оруулахад /Word/ *
1 point
46. Хүснэгтэд дахиж мөр нэмж оруулах бол /Word/ *
1 point
47. Зураг эсвэл графикийн хэмжээг яаж өөрчлөх вэ? /Word/ *
1 point
48. MS Word-д хоёр баганатай хуудасны голд яаж нэг босоо зураас нэмэх вэ? *
1 point
49. MS Word-д Spelling and Grammar Check-г тохируулахад *
1 point
50. MS Word-д textbox яаж оруулах вэ? *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy