แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลต้นธงชัย
กรุณากรอกแบบสอบถามในหัวข้อให้ครบถ้วนด้วยค่ะ
ชื่อ-นามสกุล
Your answer
เพศ
อายุ
เลือกประเภทที่ขอรับบริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
ด้านกระบวนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
มีช่องทางการบริการที่หลากหลาย
ขั้นตอนการบริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
ขั้นตอนการบริการมีความสะดวก รวดเร็ว
มีผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
ด้านการอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ เช่น สถานที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการบริการต่างๆ
อาคารสถานที่สะอาด ปลอดภัย
ท่านคิดว่าเทศบาลควรปรับปรุงด้านใด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy