แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลต้นธงชัย
กรุณากรอกแบบสอบถามในหัวข้อให้ครบถ้วนด้วยค่ะ
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
เลือกประเภทที่ขอรับบริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสม
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
Clear selection
ด้านกระบวนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
มีช่องทางการบริการที่หลากหลาย
ขั้นตอนการบริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
ขั้นตอนการบริการมีความสะดวก รวดเร็ว
มีผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
Clear selection
ด้านการอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ เช่น สถานที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการบริการต่างๆ
อาคารสถานที่สะอาด ปลอดภัย
Clear selection
ท่านคิดว่าเทศบาลควรปรับปรุงด้านใด
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy