แบบประเมินความพึงพอใจ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2560
คำชี้แจง : โปรดเลือกข้อคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการ ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา โครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1.1 เพศ *
1.2 ตำแหน่ง *
1.3 หน่วยงาน มทร.อีสาน นครราชสีมา
1.4 หน่วยงาน มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
1.5 หน่วยงาน มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น
1.6 หน่วยงาน มทร.อีสาน วข.สกลนคร
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการ
ด้านการเตรียมความพร้อม *
5
4
3
2
1
1. ระยะเวลาการประเมินฯ
2. รูปแบบการประเมินฯ
3. ความเหมาะสมของอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4. ความเหมาะสมของอาหารกลางวัน
5. ความเหมาะสมของสถานที่จัดการประเมินฯ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
5
4
3
2
1
6. การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
7. ความรวดเร็ว คล่องตัวในการปฏิบัติงาน/ประสานงาน
ด้านคณะกรรมการประเมินฯ *
5
4
3
2
1
8. เทคนิคการประเมินฯ
9. การเปิดโอกาสให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
10. ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms