Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ


Το ερωτηματολόγιο, στο οποίο πρόκειται να απαντήσετε, σχεδιάστηκε για να διερευνηθούν οι παράγοντες, που διαμορφώνουν τη στάση των Ελλήνων, έναντι των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το ρόλο των ΚΕΠ. Διεξάγεται στα πλαίσια εκπόνησης έρευνας της ομάδας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, του Εργαστηρίου Πληροφορικής, του ΤΕΙ Πελοποννήσου, για την ολοκλήρωση της οποίας η συμμετοχή σας θεωρείται πάρα πολύ σημαντική.

Σας ενημερώνουμε ότι θα τηρηθεί απόλυτη ανωνυμία και εχεμύθεια.

Για να απαντήσετε στις ερωτήσεις, θα πρέπει να έχετε αποκτήσει εμπειρίες, από πλοήγηση στον ιστοχώρο του Δ. Καλαμάτας.

Προτεινόμενος τρόπος απόκτησης εμπειριών, από τον ιστοχώρο του Δ. Καλαμάτας (www.kalamata.gr):


Περιηγηθείτε για λίγα λεπτά στον ιστοχώρο του Δήμου.

Υποθέστε ότι θέλετε να βρείτε πληροφορίες, ή έχετε να πραγματοποιήσετε δοσοληψίες με τον Δήμο (πχ υποβολή αίτησης για λήψη πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, από την υπηρεσία του Δημοτολογίου. Βρείτε πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, την αίτηση που πρέπει να υποβληθεί.

Είμαι στην διάθεσή σας για οποιοδήποτε διευκρίνιση.

Για την ομάδα έρευνας

Αναστασία Βουτυνιώτη
email: anasvout@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σας ευχαριστούμε πολύ, εκ των προτέρων.