Arolwg o’r Gymraeg mewn Gofal Iechyd
Mae’r holiadur hwn yn cynnwys 10 cwestiwn byr sy’n holi am eich profiadau chi (neu berthynas agos) o’r defnydd o’r Gymraeg wrth ddefnyddio gwasanaethau iechyd yn ddiweddar. Ni ddylai hyn gymryd mwy na 5 munud a bydd eich ymateb yn ddienw. Trwy lenwi'r holiadur, rydych chi'n rhoi eich caniatâd i Gymdeithas yr iaith Gymraeg ddefnyddio'r wybodaeth rydych wedi'i rhannu fel rhan o’r arolwg. Gallwch hepgor unrhyw gwestiwn yr ydych yn ei gael yn ymwthiol, ond byddai o gymorth i ni pe byddech yn ateb cynifer o gwestiynau ag y gallwch. Gall yr holiadur fod yn berthnasol i chi’n bersonol neu gallwch ei lenwi ar ran perthynas agos sy’n defnyddio’r gwasanaeth.

Diolch yn fawr am eich sylw. Rydym yn gwerthfawrogi eich help yn fawr.

1. Faint oed ydych chi neu’r perthynas agos sy’n defnyddio’r gwasanaeth (ticiwch UN blwch yn unig)?
2. A oes gennych chi (nhw) anghenion arbennig o ran y canlynol (mae croeso i chi roi tic mewn mwy nag un blwch)?
3. Pa fath o ganolfan iechyd sydd gennych chi dan sylw (ticiwch UN blwch yn unig)?
4. Ble mae’r ganolfan iechyd (enw’r pentref / tref / dinas)?
Your answer
5. Sut aethoch chi ati i drefnu’r apwyntiad (ticiwch UN blwch yn unig)?
6. Os dros y ffôn yr aethoch chi ati i drefnu’r apwyntiad, a gawsoch chi’r gwasanaeth a ganlyn (ticiwch bob un blwch sy’n briodol)?
7. Os ar y wefan yr aethoch chi ati i drefnu’r apwyntiad, a gawsoch chi’r gwasanaeth a ganlyn (ticiwch bob un blwch sy’n briodol)?
8. Os wnaethoch chi dderbyn llythyr i drefnu’r apwyntiad, a oedd y llythyr yn ddwyieithog (ticiwch UN blwch yn unig)?
9. Wrth i chi ymweld â’r ganolfan, a gawsoch chi’r gwasanaeth a ganlyn (ticiwch bob un blwch sy’n briodol)?
10. Unrhyw sylwadau pellach?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.