აღწერეთ სავარაუდო დისკრიმინაციის ფაქტი

ფორმა შექმნილია ,,დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის'' (DRI) მიერ, დისკრიმინაციისა და სიძულვილით მოტივირებული ქმედებების გამოვლენის, აღწერის და აღნიშნულ საკითხზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით.

აცნობიერებს რა, რომ მსხვერპლთა უმრავლესობას, შესაძლოა გარკვეული მიზეზების გამო არ სურდეს დისკრიმინაციის ფაქტის შეტყობინება შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოებისათვის, „დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა“ (DRI) დისკრიმინაციით დაზარალებულ პირთა დასაცავად შექმნა ონლაინ ფორმა, რომლითაც ვინაობის მითითების გარეშე შესაძლებელია დისკრიმინაციის ფაქტის დაფიქსირება. შევსებულ ფორმას (კონფიდენციალობის სრული დაცვით) შეისწავლიან და დაამუშავებენ ორგანიზაციის იურისტები, რასაც ინიციატორის სურვილის შემთხვევაში, შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება მოჰყვება.

ორგანიზაციის მისამართი: გ. კარტოზიას ქუჩა №10
ტელეფონი : +995 032 2 22 09 07
ელ.ფოსტა: info@democracyresearch.org
დისკრიმინაციის ფორმა *
ინციდენტის/დისკრიმინაციის თარიღი *
MM
/
DD
/
YYYY
ინციდენტის/დისკრიმინაციის დრო *
Time
:
სად მოხდა შემთხვევა (მიუთითეთ რეგიონი, რაიონი, ქალაქი ან სოფელი) *
თქვენი სახელი და გვარი (არ არის სავალდებულო)
თქვენი ასაკი *
აღწერეთ სიძულვილით მოტივირებული ინციდენტი/დისკრიმინაცია (ჩამდენის ვინაობა, ქმედება, ახლდა თუ არა ინციდენტს დისკრიმინაციული კომენტარები, კერძოდ, რა სახის. იქნა თუ არა გამოყენებული იარაღი/ სხვა საგანი) *
ინციდენტის/დისკრიმინაციის სავარაუდო მოტივი *
სხვა პასუხის არჩევის შემთხვევაში, გთხოვთ, განმარტოთ
ინციდენტის/დისკრიმინაციის შედეგად რა სახის ზიანი მიადგა დაზარალებულს (ფიზიკური/ მორალური/ ქონებრივი) *
თქვენი სტატუსი *
სხვა პასუხის არჩევის შემთხვევაში, გთხოვთ, განმარტოთ
რამდენმა პირმა ჩაიდინა აღნიშნული ქმედება?
Clear selection
იცნობთ თუ არა მათ?
Clear selection
შესაბამისი ინფორმაციის ფლობის შემთხვევაში, აღწერეთ დისკრიმინაციის/ სიძულვილით მოტივირებული ინციდენტის ჩამდენი პირის/პირების საკონტაქტო მონაცემები, გარეგნობა, სქესი და სხვა მაიდენტიფიცირებელი ნიშნები
რატომ თვლით, რომ ქმედება სიძულვილით/შეუწყნარებლობით იყო მოტივირებული? *
ჰყავდა თუ არა ინციდენტს/დისკრიმინაციას მოწმეები? (სასურველია მათი ვინაობა, რაოდენობა და საკონტაქტო მონაცემები)
სიძულვილით მოტივირებული ინციდენტის/დისკრიმინაციის შედეგად დაზარალებული პირის/პირთა ვინაობა, ასაკი და საკონტაქტო მონაცემები
თქვენი სქესი *
შეატყობინეთ თუ არა პოლიციას აღნიშნულ ინციდენტზე? *
დადებითი პასუხის შემთხვევაში იყო თუ არა სამართალდამცავების მხრიდან შესაბამისი რეაგირება? *
დაიწყო თუ არა აღნიშნულ ფაქტზე გამოძიება? *
მითითებული ინციდენტის/დისკრიმინაციის ფაქტთან დაკავშირებით, გსურთ თუ არა სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლებთან თანამშრომლობა და რატომ?
გსურთ ,,დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის'' (DRI) წარმომადგენლები დაგიკავშირდნენ? *
სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ, მიუთიოთ თქვენი საკონტაქტო მონაცემები (ელ-ფოსტა, ტელეფონის ნომერი და სხვა)
დამატებითი კომენტარებისათვის
,,დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი'' (DRI) იძლევა გარანტიას, რომ მოწოდებული ინფორმაცია იქნება სრულად კონფიდენციალური და შესაძლებელია გაუზიარდეს მხოლოდ შესაბამისი სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლებს კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.
შენიშვნა: „დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი“ (DRI) განიხილავს უკლებლივ ყველა
დარეგისტრირებულ ფორმას, რაც შესაძლოა გარკვეულ დროსთან იყოს
დაკავშირებული. შესაბამისად, თუ მიგაჩნიათ, რომ ჩადენილია სიძულვილით
მოტივირებული დანაშაული ან არსებობს მისი ჩადენის აშკარა და რეალური
საშიშროება, ან საფრთხე ემუქრება ვინმეს სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, გთხოვთ,
სასწრაფოდ დაუკავშირდეთ გადაუდებელი დახმარების ერთიან ნომერს (112).

ონლაინ შეტყობინების ფორმატიდან გამომდინარე შეუძლებელია შემოსული
შეტყობინების ნამდვილობის შემოწმება, შესაბამისად, „დემოკრატიის კვლევის
ინსტიტუტი“ (DRI) იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას, რაც დაკავშირებულია
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 376-ე მუხლით გათვალისწინებულ
დანაშაულის შეუტყობინებლობასთან ან დანაშაულის პრევენციის მიზნით
შესაბამისი ორგანოების ინფორმირებასთან.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy