MobiGrafik - MasterClass Gratis
MobiGrafik se yon kou Graphic Design sou Smartphone. Nan MasterClass gratis sa, vin dekouvri 3 teknik pou reyalize bèl dizay avèk telefòn ou... Wap aprann fè 3 bèl modèl Quotes. Se kòmsi ou tap travay sou òdinatè ak Photoshop. Se menm teknik yo.

MobiGrafik edew devlope kreyativitew, epi li baw tout eleman, tout zouti pouw vin yon Graphic Designer pwofesyonèl avèk telefòn ou sèlman. Pa rate MasterClass gratis sa kap komanse mèkredi 5 out la.

##### ENPÒTAN #####

MasterClass la ap vin jwenn ou nan email ou. Ou dwe ajoute yon email ki valid. Toutfwa, siw gen difikilte pouw konsilte email ou, tanpri, di nou sa sou Whatsapp. N'ap jwenn nimewo a lèn fin ranpli epi voye fòmilè a ale.

Mèsi a nou tout...
Email address *
Non konplè : *
Nimewo telefòn Whatsapp ou *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy