Museipedagogiskt arbete, utställningar och nya medier

Nordiska museet ska under 2015 vidareutveckla den museipedagogiska verksamheten. Vi tittar nu närmare på hur dialog och medskapande kan bli en del av samarbetet med skolor, särskilt i samband med utställningsproduktion, via sociala medier och internet. I uppdraget ingår att genomföra en omvärldsanalys av hur andra museer arbetar.

​Frågorna riktar sig till dig som är museipedagog, eller den vid museet som arbetar med barn-/ungdomsverksamhet.

Vi mycket är tacksamma för din medverkan. En sammanställning av enkätsvaren, med några slutsatser, skickas till alla som bidragit i september 2015.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Kontaktuppgifter

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question