Ankieta dotycząca stanu, problemów i kierunków rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Biała Podlaska obejmującego Miasto Biała Podlaska i Gminę Biała Podlaska.
Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska (MOF) oraz wyznaczenie kierunków rozwoju MOF do roku 2030. Wyniki ankiet posłużą do opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju na lata 2020 – 2030 opracowywanej i wdrażanej przez Miasto Biała Podlaska i Gminę Biała Podlaska.
Ankieta ma charakter anonimowy. Jednak jeśli uważasz za stosowne można ją podpisać lub wskazać instytucję w imieniu której występujesz.
1. Ocena warunków życia w MOF Biała Podlaska. *
Proszę ocenić w skali od 1 do 5 warunki życia w MOF Biała Podlaska.
Bardzo źle
Źle
Przeciętnie
Dobrze
Bardzo dobrze
Dostępność terenów przeznaczonych pod inwestycje
Wsparcie dla przedsiębiorców ze strony instytucji publicznych
Jakość komunikacji publicznej
Stan dróg na terenie MOF
Dostępność ścieżek rowerowych
Jakość infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej
Organizacja systemu segregowania i wywozu śmieci
Dostęp do internetu
Stan środowiska naturalnego
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Atrakcyjność turystyczna
Sytuacja na rynku pracy
Dostęp do edukacji szkolnej (szkoły podstawowe)
Dostęp do edukacji szkolnej (szkoły ponadpodstawowe)
Dostęp do opieki żłobkowej
Dostęp do opieki przedszkolnej
Dostęp do świadczeń medycznych
Dostęp do opieki społecznej
Bezpieczeństwo publiczne
Jakość i dostępność do placówek kultury
Jakość i dostępność do infrastruktury sportowej
Jakość i dostępność do infrastruktury rekreacyjnej
Dostęp do usług (możliwość zakupu artykułów codziennego użytku)
Dostępność do usług noclegowych i gastronomicznych
Dostępność obiektów i usług publicznych dedykowanych osobom starszym
Działania władz samorządowych na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców
Współpraca i komunikacja władz samorządowych z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi
Promocja MOF
Aktywność organizacji pozarządowych
Atrakcyjność zamieszkania na terenie MOF
Proszę wskazać i krótko opisać dodatkowy obszar wpływający pozytywnie lub negatywnie na warunki życia w MOF Biała Podlaska:
Your answer
2. Największym problemem i barierą na jakie napotykam w moim codziennym życiu na terenie MOF Biała Podlaska jest: *
Prosimy o wybranie maksymalnie 5 odpowiedzi.
Required
3. Uważam, że najważniejsze dla rozwoju i podniesienia jakości życia w MOF Biała Podlaska jest: *
Prosimy o wybranie maksymalnie 5 odpowiedzi.
Required
4. Posiadam 10 mln zł wolnych środków i w latach 2020 - 2030 r. chcę wydać je na terenie MOF Biała Podlaska na 3 najważniejsze moim zdaniem inwestycje/projekty. Jakie?
Proszę o wpisanie tytułu i krótkiego opisu maksymalnie trzech najważniejszych projektów, które chcesz zrealizować na terenie MOF Biała Podlaska:
Your answer
5. Z czym chciał(a)byś aby utożsamiano MOF Biała Podlaska w roku 2030? *
Proszę o zaznaczenie maksymalnie 2 z poniższych odpowiedzi:
Required
6. Czy masz wnioski i propozycje do Strategii Rozwoju MOF Biała Podlaska?
Prosimy o ciekawe pomysły na projekty wyróżniające i promujące obszar MOF Biała Podlaska:
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy