Pronoms Febles. Completa oracions

42 preguntes (text)

  Escriu al quadro de text el pronom feble que corresponga a cada oració.

  No hi poseu cap signe de puntuació ni espai sobrer. Si cal majúscula, poseu-la.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Escriu al quadro de text la combinació de verb i pronom correcta.

  No escrigueu signes de puntuació ni espais innecessaris. No heu de canviar el temps ni la forma verbal. P. ex.: anar + hi Resposta: anar-hi
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question