แบบสอบถามภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากร โรงพยาบาลเกาะคา 2560
Email address *
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อทำการสำรวจปัจจัยความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลเกาะคา เพื่อนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ ปรับปรุงระบบให้เหมาะสม และเอื้อต่อการทำงานที่ปลอดภัยของ บุคลากรต่อไป
P1. เพศ *
P2. ชื่อ-สกุล *
Your answer
P3. วันเดือนปีเกิด *
ตัวอย่าง31/12/2550
Your answer
P4. อายุ *
Your answer
P5. สถานภาพ *
P6. ระดับการศึกษา *
P7. ปัจจุบันท่านทำงานในแผนกใด *
โปรดระบุ หน่วยงานทำงานหลักของท่าน
P8. ท่านทำงานล่วงเวลาหรือไม่ *
เฉลี่ยเดือนละกี่วัน ๆ ละกี่ชั่วโมง
P.9.ท่านทำงานล่วงเวลาเฉลี่ยเดือนละกี่วันๆละกี่ชั่วโมง *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms