แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ปี 2562
ศูนย์บริการเบ็ตเสร็จ (One Stop Service Center) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
1. เพศ *
2. อายุ *
3. การศึกษา *
4. อาชีพ *
5.ติดต่อกลุ่มงานระดับ ความพึงพอใจในการให้บริการ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 กลุ่มงาน)
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
Clear selection
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Pattani1. Report Abuse