การสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น *
2. คำนำหน้า *
3. ชื่อ - สกุล *
4. เลขประจำตัวประชาชน (กรอกเฉพาะตัวเลข ไม่ต้องใส่ขีด- ไม่ต้องเว้นวรรค) *
5. วันเดือนปีเกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
5.1  ปีเกิด (ใส่ พ.ศ. เกิด) *
6. ที่อยู่ปัจจุบัน *
ให้นักเรียนกรอกข้อมูล บ้านเลขที่ , ชื่อหมู่บ้าน, หมู่ที่ , ตำบล , อำเภอ, จังหวัด , รหัสไปรษณีย์ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
7. 1 หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของนักเรียน *
7. 2 หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้ปกครอง *
8. ชื่อ - สกุล บิดา (ผู้ให้กำเนิด) *
9. ชื่อ - สกุล มารดา (ผู้ให้กำเนิด) *
10. ชื่อ - สกุล ผู้ปกครอง (กรณีที่นักเรียนไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดา) *
11. ระดับการศึกษา *
12. ชื่อโรงเรียน ที่นักเรียนเรียนในข้อ 11 *
13. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม *
14. ความสามารถพิเศษ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์). Report Abuse