แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์
แบบสำรวจนี้เพื่อทำการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์และข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด ซึ่งคำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
การศึกษา
หน่วยงานที่สังกัด
วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูล
ความถี่ในการเข้าใช้เว็บไซต์
ความพึงพอใจต่อสารสนเทศ สถาบันพระปกเกล้า
5
4
3
2
1
ความพึงพอใจโดยรวมต่อเว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
1. จัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
2. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา
3. คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆชัดเจน
4. การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
5. การเข้าถึง/ดาวน์โหลดข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
6. ข้อมูลมีความทันสมัย น่าสนใจ
7. ข้อมูลเป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการ
8. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
9. ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
ความพึงพอใจต่อการตอบคำถามของ Webmaster / ผ่านช่องทางอีเมล์ (ในกรณีเคยใช้บริการ)
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
1. เจ้าหน้าที่มีความรู้และตอบข้อซักถามได้อย่างดี
2. คำตอบที่ได้รับเป็นประโยชน์
3. คำตอบที่ได้รับตรงตามต้องการ
4. ความรวดเร็วในการตอบคำถาม
5. ความพึงพอใจโดยรวมในการตอบคำถาม
ข้อคิดเห็นอื่นๆ
จุดเด่นของเว็บไชต์สถาบันพระปกเกล้า
Your answer
จุดที่ควรปรับปรุง
Your answer
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
ขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นคะ
ทุกความคิดเห็นของท่าน ทางสถาบันฯจะนำไปปรับปรุงการให้บริการงานเว็บไซต์ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of King Prajadhipok's Institute. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms