Jelentkezési lap
Választott képzés *
KÉREM, ADJA MEG ADATAIT!
Név: *
Születési név: *
Anyja neve: *
Neme: *
Születési hely: *
Születési idő: *
MM
/
DD
/
YYYY
Állampolgárság: *
Társadalombiztosítási azonosító szám:
E-mail cím*
Telefonszám:
LAKCÍM
Irányítószám: *
Város: *
Út/utca házszám:
TARTÓZKODÁSI HELY
Város: *
Út/utca házszám:
Írányítószám: *
Legmagasabb iskolai végzettség *
Munkaerő piaci státusz *
SZÁMLÁZÁSI ADATOK
(Amennyiben költségviselő nem a szerződő magánszemély.)
Cég neve
Irányítószám:
Város:
Út/utca házszám:
Statisztikai száma:
Adószáma:
FELNŐTTKÉPZÉST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG
Előzetes tudásszint felmérést: *
Képzési tanácsadást és képzési szükségletek felmérését *
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÁS
2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

1. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének időpontjáig
Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó (engedélyezett) képzésbe való bekapcsolódás
Adatkezelés jogalapja: Képző jogos érdeke
Adatkezelés időtartama: Jelentkezési lap kitöltésének napjától a (Felnőttképzési) szerződéskötés napjáig.*
Adatok köre: Jelentkezési lap első oldalán szereplő adatok köre és a képzés bemenetéhez (esetlegesen) szükséges végzettségi, gyakorlati, alkalmassági dokumentumokon szereplő személyes adatok.
*A résztvevő e-mail címének a nyilvántartása visszavonásig érvényes.
A fentieket megismertem, adataim 1. pontban leírt célból történő kezeléséhez hozzájárulok: *
Cím nélküli
2. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától az adatok keletkezésétől számított 5-ik évig
Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó (engedélyezett) képzésen való részvétel és utókövetés
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi felhatalmazás (2013. évi LXXVII. törvény a Felnőttképzésről 21.§)
Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított öt évig.
Adatok köre: név, születési név, anyja neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének és tartózkodási helyének címe, telefonszáma, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma, társadalombiztosítási azonosító jel.
Tankötelezettségét még nem betöltött képzésben résztvevő esetén, szülője, törvényes képviselője nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát.
A képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatos adatok. Az adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók, valamint államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell.
A fentieket megismertem, adataim 2. pontban leírt célból történő kezeléséhez hozzájárulok: *
Required
Cím nélküli
3. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától és az adatok keletkezésétől számított 5-ik év után
Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó (engedélyezett) képzés utókövetése, új képzési ajánlatok, képzésben résztvevők "garanciális" ügyintézése
Adatkezelés jogalapja: képző jogos érdeke
Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított öt évtől visszavonásig.
Adatok köre: 1-es és 2-es pontban szereplő személyes adatok.
A fentieket megismertem, adataim 3. pontban leírt célból történő kezeléséhez hozzájárulok: *
Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek. A képzéssel kapcsolatos teljes körű tájékoztatást megkaptam. (Ár, ütemezés, fizetési feltételek, képzési tájékoztató, ügyfélszolgálati rend, panaszkezelés, képzési program tartalma, szolgáltatások igénybevételének módja, elállási jog, adatkezelési információk)) *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy