ลงทะเบียน นายกรัฐมนตรีพบนักวิจัยด้าน Bio – Circular – Green Economy (BCG Economy) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปิดรับลงทะเบียน

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 11.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

การแต่งกาย สูทสากล/ชุดสุภาพ/ชุดข้าราชการ
การเดินทาง แทกซี่หรือขนส่งสาธารณะ ประตู 4 ฝั่งถนนพิษณุโลก

** สงวนสิทธิ์ให้เข้างานได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น **

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service