[Hà Nội] Đăng ký ­Khóa 28 - Tháng 9
🔹 Khóa học mới vào Tháng 12/2019 của 9Slide đã bắt đầu tuyển sinh:
🔸 Đăng ký ngay: bit.ly/dangky30
🔸 Thông tin chi tiết: bit.ly/thongtin30
🔸 Thành quả học viên: 9slide.vn/hocvien/
🔸 Giáo án chi tiết: 9slide.vn/giaoan

🔹 Nếu bạn ở Sài Gòn, bạn có thể đăng ký giữ chỗ tại: bit.ly/dangkySG

Website: 9slide.vn
Chat với 9Slide: m.me/9slide.edu
Hotline 1: 035 807 3698
Hotline 1: 090 179 1709
This content is neither created nor endorsed by Google.