XERRADA D'ACOMPANYAMENT EN EL DOL. Divendres 17 de març de 2023 de 17.30h a 19 h
Xerrada l'acompanyament en el dol

La mort és el darrer procés de la vida, però el com ho transmetem als infants, ho pot convertir en un tabú. En la mort apareixen totes aquelles emocions aflictives que produeixen sensacions de neguit. Por, pena, enyorança, són emocions que apareixen en un procés de dol i en qualsevol conversa entorn de la mort. En aquesta xerrada cercarem els recursos i les estratègies perquè la mort i tot el que l’envolta, no esdevingui un tabú i ens permeti incloure-la amb normalitat en el nostre dia a dia.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
NOM
*
COGNOMS *
CORREU ELECTRÒNIC
*
TELEFON *
COM T'HAS ASSABENTAT D'AQUEST PROJECTE? *
Required
Protecció de dades *
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, l’AJUNTAMENT DE MATARÓ amb CIF P0812000H, domicili a la Riera, núm. 48, 08301 de Mataró us informa:  Finalitat: Informació i inscripcions a les formacions per a entitats que ofereix l'Agència de Suport a l'Associacionisme. Legitimació: El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l’interessat i/o del seu representant legal que atorga aquest document. Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO. Tanmateix, l’interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Conservació de les dades: Les dades seran conservades mentre es realitzi l’oferta formativa per a entitats 2022 que ofereix l’Ajuntament de Mataró. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

Autorització per a l'ús de la imatge
Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, L'Espai Gatassa demana el consentiment legals dels participants perquè aquests puguin aparèixer en imatges i vídeos corresponents a esdeveniments o activitats organitzades a l'Espai Gatassa de l'Ajuntament de Mataró destinades a la difusió pública i no comercial en els següents canals de comunicació:
-  Les pàgines web de l'Agència de Suport a les Entitats de l'Ajuntament de Mataró (www.entitatsmataro.cat ).
- Les xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram) de l'Agència de Suport a les Entitats i de l'Espai Gatassa.
- Les publicacions pròpies de Gatassa.
- Filmacions puntuals realitzades per mitjans de comunicació a fi de fer difusió de les activitats i de l'Espai Gatassa.
*
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy